-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38730 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا زيارتنامة ائمة اطهار و تلاوت قرآن كريم را مي شود فقط به زبان فارسي خواند؟

خواندن ترجمه قرآن كريم اشكال ندارد، ولي ثواب قرائت قرآن را ندارد.

اولياي ديني تأكيد داشته اند كه مسلمانان قرآن را از روي قرآن بخوانند، تا جايي كه فرموده اند:

اگر كسي حافظ قرآن هم باشد، باز بهتر است قرآن را از رو تلاوت كند تا ثواب بيشتري نصيبش گردد.

يكي از حكمت هاي آن مي تواند اين باشد كه حضرات معصومان (ع) خواستند مسلمانان مسلط بر قرآن باشند و بدين وسيله از تحريف آن جلوگيري شود.

اسحاق بن عمار گويد: به حضرت صادق (ع) عرض كردم: حافظ قرآنم ، از حفظ بخوانم يا از رو؟ حضرت فرمود: از روي قرآن بخوان كه افضل است. آيا نمي داني كه نگاه به قرآن عبادت است.(1) حضرت صادق (ع) فرمود: قرآن را از روي قرآن خواندن عذاب والدين را تخفيف مي دهد، گرچه والدين كافر باشند.(2) در عين حال انسان بايد به ترجمه و حتي تفسير آيات مراجعه نمايد و از آن ها درس زندگي بياموزد. خواندن دعاها نيز به همين صورت است.

خواندن ترجمه زيارتنامه ها اگر چه اشكال ندارد، ولي بهتر است زيارت عربي خوانده شود، چون زيارت عربي همان الفاظي است كه از زبان امام معصوم صادر شده است. گاه ترجمه فارسي آن مفاهيم عالي را

نمي رساند. در عين حال انسان مي تواند در حال زيارت، با زبان حال خود و يا هر زباني ، با آن ها سخن گويد. زيارت امامان معصوم (ع) علاوه بر رسيدن به پاداش اخروي ، جهت ارتباط با آن ها و نزديك تر شدن به ساحت مقدسشان مي باشد.

پارسي گو گرچه تازي خوشتر است عشق را خود صد زبان ديگر است

پي نوشت ها :

1 - اصول كافي ، ج2، ص 613، حديث 5.

2 - همان، حديث 4.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.