-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38745 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت علي (ع) به دست چه كسي و چگونه به شهادت رسيد؟

امام علي (ع) توسط عبدالرحمن بن ملجم مرادي به شهادت رسيد.(1) در خصوص چگونگي شهادت و ضربت خوردن حضرت اختلاف نظر است. بعضي عقيده دارند امام هنگامي كه وارد مسجد شد و به نماز ايستاد و تكبير افتتاح گفت و پس از قرائت به سجده رفت در اين هنگام ابن ملجم در حالي كه فرياد مي زد: لله الحكم لا لك يا عليّ با شمشير زهر آلود ضربتي بر سر مبارك حضرت وارد آورد. ضربت بر محلي اصابت كرد كه بيشتر شمشير عمر بن عبدود بر آن وارد شده بود.(2) و فرق مبارك حضرت تا پيشاني شكافت.(3)

مرحوم شيخ طوسي در امالي حديث ديگري از علي بن موسي الرضا (ع) از پدر گراميش از امام سجاد (ع) نقل مي كند كه ابن ملجم در حالي كه علي (ع) در سجده بود، ضربتي بر فرق حضرت وارد ساخت.(4)

دانشمند معروف اهل سنت سبط ابن جوزي مي نويسد: هنگامي كه امام در محراب قرار گرفت، چند نفر به او حمله كردند و ابن ملجم ضربتي بر حضرت فرود آورد.(5) خون از سر علي (ع) در محراب جاري شد و محاسن شريفش را رنگين كرد. در اين حال حضرت فرمود: فزت و رب الكعبه؛ به خداي كعبه سوگند! رستگار شدم.

علي (ع) وقتي ضربت خورد ، فرمود : او را بگيريد. مردم از پي ابن ملجم شتافتند اما هر كسي به او نزديك مي شد، وي را با شمشير مي زد. چون او را نزد علي (ع) آوردند، وقتي حضرت ضارب را شناخت، به فرزندش حسن (ع) فرمود : مواظب دشمنت باش، شكمش را سير و بندش را محكم كن. پس اگر مردم ، او را به من ملحق كن تا نزد پروردگارم با او احتجاج كنم و اگر زنده ماندم، او را مي بخشم و يا قصاص

مي كنم.

هنگامي كه امام علي (ع) ضربت خورد ، طبيبان كوفه بر بالين وي گرد آمدند، در بين آنان از همه ماهرتر اثير بن عمرو بود كه جراحات را معالجه مي كرد. وقتي كه او زخم را ديد، دستور داد شش گوسفندي را كه هنوز گرم است، براي او بياورند ، پس رگي از آن بيرون آورد و در محل ضربت قرار داد و آن گاه آن را بيرون آورد و گفت : يا علي، وصيت هاي خود را انجام بده، زيرا ضربت به مغز رسيده و معالجه مؤثر نيست. در اين هنگام امام وصيت خود را خطاب به دو فرزندش حسن و حسين (ع) فرمود. امام در پايان وصيت از هوش رفت، و چون چشمان خود را باز كرد فرمود : اي حسن، با تو سخني چند دارم. امشب شب آخر عمر من است. چون در گذشتم، با دست خود مرا غسل بده و كفن كن و بر جنازة من نماز بخوان و در تاريكي شب جنازة مرا دور از شهر كوفه مخفيانه به خاك بسپار تا كسي از آن با خبر نشود.

علي (ع) دو روز زنده بود و در شب جمعة نخستين روز از دهة آخر رمضان ( شب بيست و يكم سال 40 هجري) در 63 سالگي از دنيا رفت.(6)

پي نوشت ها :

1 - فروغ ولايت، ص 776.

2 - كشف الغمه، ج1، ص 589.

3 - فروغ ولايت، ص 776.

4 - امالي، ص 65، به نقل از فروغ ولايت، ص 776.

5 - فروغ ولايت ، ص 777.

6 - همان، ص778 - 781 ، با تلخيص.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.