-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38750 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا از نظر اهل تسنن، مذهب تشيع غير قابل قبول است و يا بالعكس؟

هر يك از دو مذهب دلايل خاص خود را دارد و مانند بسياري از موارد كه انسان ها به واسطة داشتن دلائل متفاوت، عقايد گوناگون دارند.

مذهب تشيع معتقد است كه وصي و جانشين پيامبر اسلام(ص) علي(ع) است و مي بايست پس از رحلت رسول گرامي اسلام(ص) حكومت و رهبري امت اسلام به دست علي(ع) مي افتاد و پس از حضرت علي امام حسن مجتبي و مسئلة جانشيني پيامبر(ص) به دوازده امام يكي بعد از ديگري منتقل مي شد. افزون بر اين شيعه بر اين باور است كه راه صحيح (كه اسلام محمدي(ص)) به وسيلة امامان شيعه روشن و تفسير مي شود و ديگران به خاطر نداشتن عصمت و علم لدني نمي توانند اسلام واقعي را روشن كنند و امت را به راه صحيح و اسلامي هدايت نمايند، بلكه طبق نظر خودشان مردم را اداره مي كنند و چه بسا نظريات آنان مطابق با واقع نباشد و مردم را به بيراهه بكشند، چنان كه بارها خليفة دوم عمر بن خطاب گفت: اگر علي(ع) نبود، عمر هلاك شده بود.(1) يعني مسئلة را عوضي فتوا مي داد و بر خلاف اسلام حكم مي كرد شيعه دلايل درستي ادعايش را در كتاب هاي خود به طور مفصل بيان كرده و چون بر حق است، از مطالعه و داشتن كتاب هاي اهل تسنن هراسي ندارد. كتابخانه هاي شيعيان پر است از كتاب ها و تفسير هاي اهل سنت.

اهل سنت به خاطر عدم بررسي صحيح كتب تاريخ و احاديث اسلامي بر اين باورند كه محبت علي(ع) و اهل بيت پيامبر اسلام لازم است و موجب نجات انسان مي شود، ولي امامت علي(ع) را (به معنايي كه شيعه معتقد است) قبول ندارند، بلكه حضرت را خليفة چهارم پيامبر(ص) مي دانند.

مذهب تشيع به همة اشكال هاي اهل تسنن پاسخ گفته و كتاب هاي بسيار ارزشمندي در اين زمينه نوشته شده است.

كتاب بسيار مفيد و مختصر منشور عقايد اماميه نوشتة آيت الله جعفر سبحاني و ترجمه المراجعات سيد شرف الدين حسيني را مطالعه فرماييد.

پي نوشت ها:

1. وسائل الشيعه، ج 28، ص 112.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.