-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38758 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا پيامبر و امامان در زندگي ستم كش بودند؟

اين جمله كه امامان و پيامبران در زندگي ستم كش بودند، به اين معنا كه تسليم زور و ستم مي شدند؛ نادرست است. سيره و سنّت پيامبران و امامان(ع) (كه مردم را به آن دعوت مي كردند) آن بود كه نه بر ديگران ستم كنند و نه اين كه ظلم را بپذيرند.

پذيرش ستم، تأييد عمل ستمگران است و آن ها را در ظلم تشويق خواهد كرد. اما اگر مقصود وجود سختي ها و مصيبت ها در زندگي پيامبر و امامان معصوم(ع) باشد، درست است و در بيان فلسفة آن مي گوييم:

خداوند نه تنها ائمه بلكه ساير انسان ها را نيز مي توانست در مرتبه و رتبه اي بالا بيافريند كه ديگر نيازي به تحمل سختي ها و مشكلات نداشته باشند، ولي در اين صورت ديگر صحنة جهان بدين گونه نبود.

اراده خداوند در آفرينش جهان ماده و انسان ها بر اين تعلق گرفته است كه موجوداتي مختار را خلق كند تا ايشان با اختيار خود و با تلاش و رنج و مبارزه راه كمال را بپيمايند. براي رسيدن به مراتب بالاتري از كمال، بايد از عهدة آزمايش هاي بيشتر و سنگين تر و مشكلات و سختي ها برآيند.

پيامبران و امامان(ع) نيز از اين قاعده مستثنا نيستند، زيرا آنان نيز بشرند و همان خصوصيات را دارا هستند، ولي بدان جهت كه با وحي مرتبط بوده و سنگيني رسالت الهي را بر دوش دارند و وقايع و حقايقي را دريافت كرده اند. مسير دشوارتري را در راه دعوت و تبليغ خويش طي كرده كه موجب زيادي كمال و ترفيع درجه آنان مي شود.

بر هيمن اساس پيامبران و اولياي الهي نيز از امتحان مصون نبوده، بلكه به در مرحله اي بسيار دشوارتر قرار دارند.

سختي ها و بلاها كه وسيلة آزمونند، مقدمة كمال و سعادتند. شدت سختي ها و گرفتاري ها براي دوستان خدا لطفي است كه زمينه ساز رشد و پرورش استعدادهاي عالي آنان را فراهم مي آورد، پس هر كه محبوب تر، بلايش بيشتر و صخت تر است. حافظ مي گويد:

هركه در اين بزم مقرّب تر است جـام بلا بيشتــرش مـي دهنـــد

در برخي از روايات آمده است: مؤمن به فراخور كارهاي نيكش بلا مي بيند، پس هر كه دينش درست و كردارش نيكو باشد، بلايش سخت است، زيرا خدا دنيا را پاداش مؤمن و كيفر كافر قرار نداده است. هر كس دينش سست و كردارش ضعيف باشد، بلايش اندك است.(1)

پي نوشت ها:

1. كافي، كتاب الايمان و الكفر، باب شده ابتلاء المؤمن، ج 2، ص 259، ح 29.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.