-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38881 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مردم از چه راههايي بهتر ميتوانند ولايت مطلقه فقيه را بشناسند؟

1. تئوري ولايت فقيه ـ به گونه جدي ـ باتلاش فقهاي بزرگوار اسلام از قرن پنجم هجري به وسيلة شيخ مفيد;، آغاز شده و هم چنان ادامه دارد.

2. بر اساس نگرش ولايت فقيه، حاكميّت بر مردم در زمان غيبت ولي عصرغ، فقط از آن ولايت فقيه است شرايط آن فقيه نيز، در كتب فقهي ذكر شده كه مهمترين آنها عبارت است از: اجتهاد، عدالت، مديريّت و... ولّي فقيه در حوزة امور اجتماعي، سياسي جامعه، همان جايگاه معصوم را داراست.( مهدي هادوي تهراني، ولايت فقيه، (مباني، ادلّه و اختيارات)، كانون انديشة جوان، 1377، ص 88. )

3. سادهترين دليل عقلي اين تئوري آن است كه به يقين خداوند، اسلام و مسلمانان را در زمان غيبت معصومرها نكرده; بلكه جانشيناني را براي وي، معيّن كرده است.( آيت اللّه جوادي آملي، ولايت فقيه، اسرأ، 1379، ص 168. )

4. در روايات معصومين: نيز بدين موضوع اشاره شده است كه به يك نمونه از آنها اشاره ميشود: امام زمانغ در پاسخ و پرسشهاي اسحاق بن يعقوب چنين نوشتند: اما الحوادث الواقعه، فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجّتي عليكم و انا حجة اللّه عليهم; در رويدادهاي آينده، به راويان حديث ما رجوع كنيد; زيرا آنان حجّت من به شماو من حجّت خدا به آنان هستم.( اكمال الدين، ج 2، ص 483، باب التوقيعات، التوقيع الرابع. )

5. دربارة اين كه چگونه بايد ولايت مطلقة فقيه را به مردم شناساند، افزون به تحليل جايگاه اين تئوري، كه به اختصار به آن اشاره شد; بايد اين مطلب به مردم توضيح داده شود كه: 1. در اين كه جامعه، نيازمند به رهبر و زمامدار است، ترديدي نيست. 2.در جامعهاي كه در آن حكومت اسلامي برقرار شده باشد; رهبر و زمامدار آن بايد فقيه باشد. دليل چنين مطلبي آن است كه ادارة اين حكومت، بايد به وسيلة كسي انجام شود كه به مجموعة همة مسائل اسلام، آشنايي كامل داشته باشد; زيرا چگونه ميتوان پذيرفت، كسي كه ميخواهد اسلام را پياده كند، شناخت كافي بدان نداشته باشد; چنين فرد آشنا به مباني اسلام، شخصي جز فقيه نيست.

6. منظور از مطلق بودنِ ولايت فقيه، آن است كه قلمرو اين ولايت، به همة عرصهها مربوط است; نه آن كه محدود و مقيد به قلمرو خاصّي باشد. او، اجراي احكام اسلام را به عهده دارد; در اين صورت، دليلي نداريم كه بگوييم مثلاً فقط در محدودة امور حسبه ولايت دارد; همان گونه كه برخي چنين گفتهاند.

7. سرانجام، براي شناساندن ماهيت ولايت مطلق فقيه و نقش محوري آن، ميتوان به ايفاي چنين نقشي در تاريخ معاصر استناد جست، و آن را براي مردم توضيح داد. آيا اين حركت عظيم انقلاب اسلامي كه به وسيلة وليّ فقيهي، چون امام راحل; اتفاق افتاد و هم اكنون نيز، وليّ فقيه گرانقدر ديگري آن را ادامه ميدهد، بدون محوريّت آنها امكان داشت تحقق و ادامه يابد؟ توجه به نمونههاي عيني كه در زمان اين دو شخص ارزشمند و ولي فقيه معاصر انجام گرفته و جبهة كفر و ضد اسلام را با همه توانمنديهاي ظاهري و بهرهگيري از عاليترين دستآوردهاي فنآوري و تكنولوژي نظامي روز، به تسليم وا داشته است; براي ترسيم ضرورت ولايت فقيه براي سامان دادن مسائل اسلام، بسيار مفيد است.

8. در قرآن كريم، به موضوع حكومت خداوند در برابر حكومت طاغوت، در سطحي گسترده اشاره شده و دليل فرستادن پيامبران با شرايع را در هم شكستن حكومت طاغوت و جايگزيني حكومت خداوند به جاي آن دانسته است. راهكار اين جايگزيني نيز آن است كه كساني كه جنبة الهي دارند و با نام خليفة اللّه بر روي زمين مطرحاند; حكومت كنند تا دست طاغوت را از حاكميت بر مردم كوتاه سازند.( ولايت فقيه، محمدهادي معرفت، التمهيد، ص 119. )

9. آيات بي شماري از قرآن كريم بدين موضوع پرداخته، از جمله: يَـَدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَـَكَ خَلِيفَةً فِي الاْ ?َرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لاَتَتَّبِعِ الْهَوَيَ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّه;(ص،26) اي داوود! ما تو را خليفه و نمايندة خود در زمين قرار داديم. پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد. روشن است كه اين آيه شريفه، تنها به قضاوت به حق اختصاص ندارد; بلكه حكمي كلي را دربارة حكومت بيان كرده است. اين مطلب، به ويژه با توجه به اينكه حق حكم كردن رانتيجه خليفة الهي بودن دانسته است، صورت آشكارتر مييابد; چه آن كه اين نتيجهگيري، نميتواند به يك جنبة موضوع حكومت; يعني قضاوت، نظر داشته باشد.( همان. )

10. از جمله آيات ديگري كه ميتوان به آن اشاره كرد: عبارت است از: إِنَّـآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَـَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَغكَ اللَّه;(نسأ،105) ما اين كتاب را به حق به تو نازل كرديم تا به آن چه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم حكم كني. در اين جا نيز منظور از حكومت، تنها قضاوت نيست; بلكه قضاوت زيرمجموعهاي از آن است; وانگهي، اگردين بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق نيز امكانپذير نيست; به همين جهت، آياتي كه دربارة قضاوت به حق يا به عدل آمده، به گونهاي ضمني و به اصطلاح، به دلالت اقتضأ، بر چيزي فراتر از قضاوت نظر دارند، زيرا قضاوت به حق، در ساية حكومت طاغوت كه بر اساس ظلم و جور استواراست، امكانپذير نيست. آياتي از قبيل:

وَ لاَتَرْكَنُوَّاْ إِلَي الَّذِينَ ظَـلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَتُنصَرُونَ ;(هود،113) به ظالمان تكيه نكنيد كه موجب ميشود آتش شما را فرا گيرد و در آن حال، هيچ وليّ و سرپرستي جز خدا نخواهيد داشت و ياري نميشويد. به همين حقيقت اشاره دارند.( همان، ص 125. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.