-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38882 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معصومان: نمونههاي بارز و عالي احكام و قوانين اسلام، و مصداق تمامي آيات قرآنند; پس چرا حضرت فاطمة زهرا3 نسبت به ديدن حضرت عليبا كنيز، آنچنان عكسالعمل نشان دادند، كه جبرئيل بر پيامبر نازل گشت و ماجرايي كه به دنبال داشت؟...

اولاً: دليل و روايت قابل اعتمادي بر قصة مذكور نداريم. ثاًنياً: قرآن كريم اهلبيت: را از هر گونه بدي، پاك و معصوم دانسته ميفرمايد: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ;(احزاب،33) خداوند فقط ميخواهد پليدي و گناه را از شما اهلبيت: دور كند و كاملاً شما را پاك سازد; بنابراين، بر اساس قواعد حديثشناسي، روايت قصة مذكور، در برابر آية قرآن قابل قبول نميباشد. افزون بر آن رواياتي دربارة حضرت علي و فاطمة زهرا8 داريم كه نشان ميدهد هيچ گونه كدورتي بين اين دو همسر رخ نداده است; چنان كه حضرت عليميفرمايد: به خدا سوگند تا فاطمه زنده بود، او را به خشم نياوردم، اونيز كاري نكرد كه مرا به خشم آورد. هر گاه به او نگريستم غم و اندوه من برطرف ميشد.( بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 43، ص 133ـ134، مؤسسة الوفأ بيروت. )

اما در برخي كتابها، رواياتي نقل شده است كه نشان ميدهد، گاهي بين حضرت عليو همسرش فاطمة زهرا3 كدورت پديد آمده، تا جايي كه باعث شده حضرت فاطمهنزد پيامبر شكايت كند، و پيامبر از ميان آنان رفع كدورت نمايد. قصة مذكور نيز يكي از آن روايتهاست كه از ابيذر; نقل شده است كه فرمود: من و جعفر بن ابي طالب به حبشه هجرت نموديم، من كنيزي به قيمت چهار هزار درهم به جعفر هديه كردم، وقتي از حبشه به مدينه آمديم، جعفر آن را به حضرت عليهديه نمود، تا حضرت آن را خادم قرار دهد، حضرت علياو را به منزل فاطمهآورد. در يكي از روزها، حضرت فاطمهوارد منزل شد، ديد سر حضرت عليدر دامن كنيز است ]گويا قلباً ناراحت شد و[ تصميم گرفت خدمت پيامبر برود و...( ر.ك: بحارالانوار، همان، ص 147 / علل الشرايع، شيخ صدوق;، ج، ص 163، انتشارات مكتبة الداوري. )

ذيل اين روايت در پاورقي بحارالانوار (ج 43، ص 147) آمده است: اصلاً ابوذر به حبشه هجرتي نداشته است. بنابراين معلوم ميشود اين قصه ساختگي است. در طول حدود صد سال از حكومت اموي و عباسي (يعني تا دورة ثبت و ضبط اسناد در كتابها) دشمنان حضرت عليتا آن جا كه توانستند در نكوهش آن حضرت، حديث ساختند. طبيعي است كه حديثهايي هم جعل كنند تا نشان دهند نه تنها مردم بيرون از خانه از حضرت عليناخشنود بودند، بلكه نزديكترين كسان وي، درون خانه هم از او رضايت نداشت.( زندگاني فاطمة زهرا3، دكتر سيد جعفر شهيدي، ص 92، دفتر نشر فرهنگ اسلامي. ) هر چند بسيار طبيعي است كه بين صميميترين دوستان گاهي كدورتي پيش ميآيد، اما از نظر اعتقادات شيعه، عليو فاطمة زهرا3 داراي مقام عصمتاند، و نسبت اختلاف بين آنها، آن هم بدان درجه كه كار به شكايت نزد پيامبر بكشد، با مقام و منزلت آنان سازگار نخواهد بود، لذا علامه مجلسي بعد از نقل يكي از اين روايات، به نقل از شيخ صدوق;، مينويسد: اين روايت قابل اعتماد نيست، زيرا روش زندگي فاطمه و عليبه گونهاي نبوده است كه ميان آنان رنجشي رخ دهد كه نياز به ميانجيگري پيامبر داشته باشد; زيرا حضرت عليسيد وصيين و فاطمة زهرا سيدة نسأ العالمين هر دو در حسن خلق به پيامبر اقتدا كرده بودند.( بحارالانوار، همان، ص 147. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.