-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

لطفاً نمونهاي از نظرات اهل سنت را در تفسير آيه 55، مائده براي ما مرقوم كنيد؟

جلال الدين سيوطي از مفسران اهل تسنن با بيان روايات زيادي معتقد است كه آيه مذكور در شأن حضرت علينازل شده است. برخي از روايات كه سيوطي نقل ميكند عبارتند از:

1. خطيب از ابن عباس نقل ميكند: عليانگشترش را در حالي كه در ركوع بود صدقه داد، پيامبر گرامياز مسكين و سائل پرسيد: اين انگشتر را چه كسي به تو عطا كرد؟ سائل گفت: آن ركوع كننده (به حضرت علياشاره كرد)، پس در اين هنگام خداوندمتعال آيه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَ...;(مائده،55) نازل كرد.

2. عبدالرزاق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابوشيخ و و ابن مردويه از ابن عباس نقل ميكنند كه آيه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَ... در شأن ]حضرت[ علي بن ابيطالبنازل شده است.

3. طبراني در الأوسط و ابن مردويه از عمار بن ياسر نقل ميكنند كه: سائلي به ]حضرت[ علي كه رسيد ايستاد و آن حضرت در حال ركوع نماز مستحبي بود، پس انگشترش را به او عطا كرد، پس ابن خبر به پيامبر اكرمرسيد و سپس آيه إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُو وَ... بر آن حضرت نازل شد، و آن را بر اصحاب قرائت فرمود، بعد فرمود: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه; هر كس من مولاي اويم، علي مولاي اوست، خدايا هر كس او را دوست دارد دوستش بدار و هر كس او را دشمن ميپندارد، دشمن بدار.( ر.ك: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين سيوطي، ج 3، ص 98ـ100، داراحيأ التراث العربي، بيروت. ) و...

فخر رازي يكي ديگر از مفسران و دانشمندان اهل تسنن معتقد است كه بر اساس رواياتي آيه 55 سوره مائده در شأن حضرت علينازل شده است از جمله: ميگويد: عطأ از ابن عباس نقل ميكند كه آيه مذكور دربارة ]حضرت[ علينازل شده است.( ر.ك: التفسير الكبير، فخر رازي، ج 4، ص 383، داراحيأ التراث العربي، بيروت. )

اهل سنت علاوه بر آنچه گذشت نظرات ديگري هم نقل كردهاند كه به منابع گذشته مراجعه كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.