-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38884 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بر اساس آيه 24 سورة سجده، آيا اگر كسي صبر مطلق داشته باشد و به يقين برسد، امام به حساب ميآيد و مردم بايد از او پيروي كنند؟ يا امامت فقط بايد از طرف خداوند باشد؟

اين آية شريفه با اشاره به موهبتهاي خداوند به بنياسرائيل ميفرمايد: وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَغمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَ كَانُواْ بِ ?‹َايَـَتِنَا يُوقِنُونَ ;(سجده،24) و از آنان امامان (و پيشواياني) قرار داديم كه به فرمان ما (مردم را) هدايت ميكردند; چون شكيبايي نمودند و به آيات ما يقين داشتند.

در اين آيه تنها به دو ويژگي از ويژگيهاي امام و پيشوا، اشاره شده است. 1. ايمان و يقين به آيات الهي. 2. استقامت و شكيبايي.

ولي با توجه به آيات ديگر روشن ميشود كه امام بايد شرايط ديگري نيز داشته باشد، حتي مقام امامت، بالاتر از مقام نبوت و رسالت است. مقام نبوت و رسالت، يعني مقام دريافت وحي الهي و تبليغ و نشر آن در بين مردم، و تربيت انسانها از طريق ]انذار و تبشير[ و تعليم و آگاهي بخشيدن به آنها; بنابراين، رسول موظف است در حوزه مأموريت خود، مردم را بهسوي خدا دعوت كند و فرمان الهي را به آنها برساند، و براي يك انقلاب فرهنگي و فكري و عقيدتي، از هيچ كوششي دريغ نكند; امّا مقام امامت، يعني مقام رهبري و پيشوايي مردم. امام، كسي است كه با تشكيل يك حكومت الهي و به دست آوردن قدرتِ لازم، سعي ميكند احكام خدا را عملاً اجرا كند و اگر هم رسماً نتواند حكومت تشكيل دهد، تا آنجا كه در توان دارد، براي اجراي احكام ميكوشد; به عبارت ديگر، وظيفه امام، اجراي دستورهاي الهي در جامعه است; در حالي كه وظيفة رسول فقط انذار و تبشير و ابلاغ دستورها است; به همين جهت، مقام امامت، از مقام نبوت و رسالت، بالاتر و نيازمند شايستگي و لياقت بيشتري است.

قرآن كريم، در آيه 124 سوره بقره ميفرمايد: خداوند، ابراهيم را با وسايل گوناگون آزمود و او از عهدة آزمايشها به خوبي برآمد; آن وقت، مقام امامت را به او داد.( اقتباس از: تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 1، ص 435 ـ 446، دارالكتب الاسلاميه. )

برخي از انبيا، فقط داراي مقام نبوت و رسالت بودهاند; ولي برخي ديگر، به جهت شايستگي بيشتر، علاوه بر مقام نبوت و رسالت، داراي مقام امامت نيز بودهاند; مانند: حضرت ابراهيم و پيامبر خاتمو... .

علامه طباطبايي; در ذيل آيه 124 ميفرمايد: از اين آيه استفاده ميشود كه مقام امامت در ذرّيه لايق و پاك و معصوم ابراهيمغ هم قرار داده شده است(الميزان، ج 1، ص 276، نشر اسماعيليان. )، و پيامبران ديگري نيز داراي اين مقام بودهاند; چنانكه خداوند متعال درباره اسحاق و يعقوبميفرمايد: و جعلنَهم أئمّة يهدون بأمرنا...;( انبيأ، 73. ) و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت ميكردند و به ايشان، انجام كارهاي نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحي ميكرديم و آنان پرستنده ما بودند.

امام نيز همانند پيامبر داراي ويژگيهايي است كه بايد حتماً از طرف خداوند تعيين شود. مهمترين ويژگيهاي امام عصمت و علم و دانش است كه بدون اين دو امام قادر به پيشوايي و امامت صحيح مردم نخواهد بود. امام بايد داراي علم و دانشي وسيع و گسترده باشد، تا بتواند انسانها را از خطرات گمراهي برهاند، و در مسائل عقيدتي، اخلاقي، احكام و نظامات اجتماعي به آن چه خير و سعادت و كمال آنها است رهنمود شود، و احكام الهي را بي كم و كاست تبيين كند. امام بايد از حوادث آينده نيز كم و بيش آگاه باشد تا بتواند به طور دقيق براي آنها برنامهريزي كند.

امام همچون پيامبر بايد آن چه را ميداند، خالي از هر گونه خطا، اشتباه و انحراف به مردم برساند، و اگر از خطا و گناه، معصوم نباشد، اهداف وجودي او محقق نخواهد شد.

با توجه به اين گونه اوصاف، چه كسي ميداند فلان شخص به يقين و صبر مطلق رسيده است؟ چه كسي ميداند فلان شخص از گناه و خطا مصونيت دارد و سيطرة آگاهي او برتمام مسائل اسلامي، و زندگاني انسانها ثابت و مسلم است. بنابراين به خوبي ميتوان نتيجه گرفت كه راهي براي تعيين امام جز از طريق انتصاب و تعيين الهي نيست.( ر.ك: پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 9، ص 109ـ160، دارالكتب الاسلامية / بررسي مسائل كلي امامت، ابراهيم اميني، چاپ سوم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم. ) چنان كه در آيات مذكور نيز تعبيرات: وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَغمَّة(سجده،24)، وَ جَعَلْنَـَهُمْ أَغمَّةً(انبيأ،73)، إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا(بقره،124) آمد، كه به معناي قرار دادن است و با انتصاب و تعيين مناسب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.