-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38885 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند در آيه 124 بقره در جواب حضرت ابراهيمغ فرمود: عهد من (امامت) به ستمكاران نميرسد؟ ولي در آيه 72ـ73 سورة انبيأ ميفرمايد: به حضرت ابراهيم اسحاق ويعقوب را بخشيديم و همه را صالح و اماماني قرار داديم كه مردم را به امر ما هدايت كنند; آيا اين دو آيه با هم تضاد ندارد؟

خداوند در آيه 124 بقره ميفرمايد: عهد من (امامت) به ستمكاران نميرسد; ولي نميگويد كه ذريه حضرت ابراهيم همه ستمكار بودهاند; تا با آيه 73 انبيأ منافات داشته باشد. علامه طباطبايي در اينباره ميفرمايد: از آيه 124 بقره استفاده ميشود:

مقام امامت در ذرّيه لايق، پاك و معصوم ابراهيمغ هم قرار داده شده است(الميزان، ج 1، ص 276، نشر اسماعيليان. )، و پيامبران ديگري نيز داراي اين مقام بودهاند; چنانكه خداوند متعال درباره اسحاق و يعقوبميفرمايد: و جعلنَهم أئمّة يهدون بأمرنا...;( انبيأ، 73. ) و آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما هدايت ميكردند و به ايشان، انجام كارهاي نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحي ميكرديم و آنان پرستنده ما بودند.

بنابراين اين دو آيه هيچ منافاتي با يكديگر ندارند; زيرا جعل الهي در آيه 73 انبيأ (و جعلناهم ائمة); با فرض داشتن اوصاف امامت است; يعني چون آنها لايق و داراي اوصاف امامت بودند، خداوند آنان را امام قرار داد. در واقع آيه 72 ـ 73 سورة انبيأ توضيح آيه 124 بقره است و روشن ميكند كه در ذريه ابراهيمغ افراد عادل و لايقي همچون اسحاق و يعقوب نيز وجود داشته و خداوند آنان را امام قرار داده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.