-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38886 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا در قرآن دربارة حاكمي كه از امكانات بيت المال بهره ميبرد با اين كه مردم جامعه در سختي و فشارند، مطلبي آمده است؟ همچنين لطفاً بفرماييد: نظر حضرت عليدر اين باره چيست؟

يكي از ويژگيهاي حاكم و كارگزار حكومت اسلامي آن است كه در همه جا مراعات حال افراد جامعه را بكند. محلهاي را كه مينشيند، لباسي را كه ميپوشد، غذايي را كه ميخورد و حتي كنار سفرهاي كه دعوت ميشود همه و همه از روي حساب باشد خود را از توده مردم برتر ندانسته و از آنان خود را جدا نكند و به حيف و ميل بيتالمال نپردازد.

خداوند در اين باره به پيامبر اكرمكه مسئوليت خطير رهبري امت به ويژه قشر ناتوان امت را بر عهده دارد ميفرمايد: واصبِر نَفسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدعونَ رَبَّهُم بِالغَدوَ ةِ والعَشيِّ يُريدونَ وَجهَهُ ولا تَعدُ عَيناكَ عَنهُم تُريدُ زينَةَ الحَيوَةِ الدُّنيا ولا تُطِع مَن اَغفَلنا قَلبَهُ عَن ذِكرِنا واتَّبَعَ هَوغهُ وكانَ اَمرُهُ فُرُطـا; (كهف،28) ]اي محمد[ هميشه خويش را با كمال شكيبايي به محبت آنان كه صبح و شام خدا را ميخوانند و رضاي او را ميطلبند وادار كن و يك لحظه از آن فقيران چشم مپوش كه به زينتهاي دنيا مايل شوي و هرگز از آنان كه ما دلهاي آنان را از ياد خود غافل كردهايم و تابع هواي نفس خود شدند و به تبه كاري پرداختند، پيروي مكن. در اين آيه اشاره شده است كه حاكم اسلامي حتي يك لحظه نبايد خود را از قشر ناتوان جدا سازد و به قشر مستكبر نزديك شود يا به تفريحات دنيوي بپردازد.

حضرت عليبا پيروي از اين حكم قرآني، ضمن آن كه خود هميشه با محرومان بودند به فرماندارانش نيز، اين نكته را گوشزد ميكنند. مثلاًهنگامي كه مطلع ميشوند يكي از فرماندارانش به نام عثمان بن حنيف انصاري كنار سفرههاي رنگارنگ دعوت ميشود كه نيازمندان از آن محرومند با نهايت ناراحتي به وي چنين مينويسد: اي پسر حنيف به من خبر رسيده كه يكي از جوانان بصره تو را به سفرة عروسي خوانده است و تو شتابان به سوي آن طعام رفتهاي، و خورشهاي رنگارنگ گوارا و كاسههاي بزرگ غذا برايت آورده ميشده. گمان نداشتم تو به مهماني گروهي بروي كه محرومان و نيازمندان را برانند و توانگرانشان را بخوانند

سپس ميافزايند: اگر بخواهم خورشتم را از عسل مصفي و نانم را از مغز گندم و لباسم را از ابريشم قرار دهم ميتوانم، ولي چه دور است كه هوا و هوس بر من غالب آيد و مرا به برگزيدن طعامهاي كذايي وا دارد و حال آن كه شايد در حجاز و يا يمامه كسي باشد كه آرزوي قرص ناني را داشته باشد، ولي برايش فراهم نشود و اصلاًسير شدن را ياد نياورد.( نهج البلاغه، خطبه 45 / ر.ك: قرآن و مديريت راستين، محمد جواد عليزاده، ص 127، انتشارات رستگار. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.