-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38900 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بعضي ميگويند: خداوند چون مؤمن را دوست دارد، او را زود عقوبت ميكند تا متوجه خطاي خود شود، در حالي كه حضرت عليدر دعاي كميل عرض ميكند: و لا تعاجلني بالعقوبة علي ما عملته في خلواتي) اين دو مطلب، چگونه با هم سازگاري دارند؟

الف ـ در رواياتي كه بلا و كيفر براي مؤمن، يك نوع نعمت به حساب آمده به بلا يا ابتلا تعبير شده است.

عليدر اينباره ميفرمايد: انّ البلاء للمومن ادب و للانبيأ درجة و للاوليأ كرامة; بلا براي مؤمن، آزمايش و براي انبيا، درجه و براي اوليا، كرامت است.( ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ج 1، ص 491 و 493. ) يا امام صادقميفرمايد: انَّ اللّه اذا احبّ عبداً غتّه بالبلاء غتاً;( ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ج 1، ص 491 و 493. ) همانا خداوند وقتي بندهاي را دوست ميدارد، او را در بلا و شدائد، غوطهور ميسازد. لكن در دعاي كميل، واژة عقوبت آمده است. بلا، همان امتحان و آزمايش است كه عامل كمال و رشد ميباشد، ولي عقوبت، كيفر و عذاب است كه اثر تربيتي ندارد. در آيات قرآن نيز، اغلب واژة بلا آمده است: وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الاْ ?َمْوَ َلِ وَ الاْ ?َنفُسِ وَ الثَّمَرَ َتِ وَبَشِّرِ الصَّـَبِرِينَ ;(بقره،155) قطعاً همة شما را با چيزي از ترس، گرسنگي، زيان مالي و جاني و كمبود ميوهها، آزمايش ميكنيم و بشارت ده صابران و استقامت كنندگان را. از اين آيه استفاده ميشود كه بلاها براي كساني كه در برابر آن مقاومت ميكنند، سودمند است; از اين رو، فرمود: به آنها مژده بده.

ب ـ نكته ديگري كه توجّه به آن لازم است، آن است كه عامل بلا و عقوبت، نسبت به افراد متفاوت است. بلاها وسيلة آزمايش و امتحان هستند. امتحان يكي از سنتهاي الهي است كه در مورد تمام بندگان اِعمال ميشود.

وسيلة امتحان، متفاوت است; گاهي خداوند بندهاي را به وسيلة نعمت و ثروت امتحان ميفرمايد، و گاهي به وسيلة فقر، و بعضي اوقات به وسيلة بلا و شر، و زماني به وسيله خيرها و نيكيها: وَ نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ;(انبيأ،35) ما شما را با بديها و نيكيها آزمايش ميكنيم و سرانجام به سوي ما باز ميگرديد.

ج ـ بلا براي برخي افراد، ضمن اين كه وسيلة آزمايش است، جنبة تأديب و تنبيه دارد; عامل بيداري و رشد و كمال است; غرور و خودبيني انسان را از بين ميبرد. اگر انسان هميشه در نعمت باشد و سختي و مشكلات نبيند، رشد نميكند. ترديدي نيست كه انسان در زندگي، دچار خطا و لغزش ميشود، و مرتكب اعمال بد و زشت ميگردد; خداوند خيلي سريع، بنده خود را تنبيه و تأديب ميفرمايد، مانند پدري كه در برابر خطايي كه از فرزند خود ميبيند، او را فوري تأديب ميكند، تا بار ديگر مرتكب خطا نشود. عليميفرمايد: خداوند، بندگان خويش را به هنگامي كه اعمال بد انجام ميدهند، با كمبود ميوهها و جلوگيري از نزول بركات و بستن درهاي گنجهاي خيرات به روي آنان، مبتلا ميسازد تا توبهكاران توبه كنند و آنان كه بايد دست از گناه بكشند، خودداري نمايند و پندپذيران پند بگيرند.( نهج البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 143، ص 424. )

در حديث ديگري عليميفرمايد: هنگامي كه مشاهده كني ]بعد از ارتكاب گناه[ خداوند بلاهايي پشت سر هم بر تو ميفرستد، تو را بيدار كرده و هنگامي كه خداوند متعال با انجام معاصي، نعمت هايش را بر تو ميفرستد، اين نوعي عذاب استدراجي است.

د ـ بلا براي بعضي افراد، جنبة كيفري دارد، همانند قوانين جزايي كه اسلام براي مجرمين وضع كرده يا قانون گذاران در مجلس وضع ميكنند كه اگر كسي مرتكب خلاف شد، او را عقوبت ميكنند. خداوند برخي بندگان خود را در اثر ارتكاب عمل زشت در همين دنيا عقوبت ميكند. عليكه دردعاي كميل از خدا مسئلت ميكند كه در عقوبت عجله نفرمايد، اين نوع بلاها و مصائب است; بديهي است انسان با داشتن غرايز و تمايلات نفساني، دچار گناه ميشود و شيطان و هواي نفس او را به گناه آلوده ميكنند; از خدايي كه ارحم الراحمين است انتظار ميرود كه در برابر گناه و تقصير در طاعت و بندگي، بنده خود را فوري عقوبت نكند، بلكه به وي فرصت دهد تا با توبه و بازگشت به سوي او، گناه را جبران نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.