-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38907 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ممكن است امامان: فردنابينايي را بينا كنند، آيا آنها واسطه هستند؟ لطفاً توضيح دهيد.

اولياي الهي و انبياي عظام به تصريح قرآن مجيد، داراي كرامت و معجزهاند و ميتوانند كارهاي خارقالعاده انجام دهند. قرآن، معجزاتي را براي پيامبراني، چون حضرت موسي، عيسيغو... نقل كرده است. قرآن، قانون عليّت را ميپذيرد، امّا آن را به عادات و قوانين مشهود و طبيعي، منحصر نميداند و معجزه هم خرق عادت است، نه شكستن قانون عليّت.

امور خارق العاده، مانند شفاي مريضيهاي صعبالعلاج، و حتي زنده كردن مردگان و... را عادت نميپذيرد، امّا اينها در واقع محال نيستند كه عقل، آن را باطل و محال بداند; بر اين اساس، حسّ و حتّي قوانين ظاهري علمي، فقط تحليلي ساده از قانون عليّت، ارائه ميدهند; تحليلي كه متّكي به مشاهده و تجربه است و در محدودة علم نيست كه معجزه را انكار كند; نه امامان و انبيا كه حتّي اهل رياضت نيز از اين امور غريب و خارقالعاده انجام ميدهند! نكته مهم ديگر آن كه در معجزات و كرامات، از نظر قرآن، اذن اللّه و ارادة خداي متعال نهفته است كه اوليا، نقش واسطه را ايفا ميكنند و نقش آفرين اصلي، خداي متعال است; بر اين اساس، امامان ميتوانند كور را شفا دهند، چنان كه حضرت عيسي(تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 1، ص 75ـ77، جامعه مدرسين. ) كور مادرزاد را شفا ميداد: وَأُبْرِئُ الاْ ?َكْمَهَ وَالاْ ?َبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتَيَ بِإِذْنِ اللَّه;(آلعمران،49) به اذن خداي متعال نابيناي مادرزاد و پيس را شفا ميدهم و مردگان را زنده ميكنم.

بر اين اساس، ضمن آن كه اين گونه امور، از نظر قرآن و منطق، محال نيست; انبيا و اولياي الهي، به خاطر قرب الهي كه دارند، نفوس آنان داراي مبدأ موثّري است كه به اذن الهي، اين كارها را انجام ميدهند.( همان، ص 80. )

خلاصه آن كه اصل اين كه امامان، كور را بينا كنند و به عنوان واسطه، بين خداي متعال و خلق، ايفاي نقش نمايند، مسلّم است، امّا اين كه چگونه و به چه كيفيّت، اين عمل صورت ميپذيرد، براي ما مشخص نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.