-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38913 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در قرآن كريم آيهاي وجود دارد كه نشان دهد كه پيامبراكرمحضرت فاطمهرا دوست ميداشتند؟

گرچه در قرآن آيهاي به صراحت مبني بر دوست داشتن حضرت زهرا3توسط پيامبر گرامينيامده; ولي آيات ديگر وجود دارد كه بر دوست داشتن حضرت زهرا3، از طرف پيامبرگراميدارد از جمله :

1. آيه 26، سوره اسرأ; وَ ءَاتِ ذَا الْقُرْبَيَ حَقَّهُ...; و حق نزديكان را بپرداز.... براساس روايات اسلامي، آيه مذكور كه داستان بخشيدن سرزمين فدك به حضرت زهرا3 اشاره دارد 2. قُل لا اَس ?‹َلُكُم عَلَيهِ اَجرًا اِلآالمَوَدَّةَ فِي القُربيَ...(شوري،23)...بگو: من هيچ پاداشي از شما بر رسالتم درخواست نميكنم جز دوست داشتن نزديكانم ]اهل بيتم[...

پيامبرگرامينزديكانش كه امامان معصوم و حضرت فاطمه زهرا3بودند را بسيار دوست ميداشت و قرآن كريم نيز بر دوست داشتن آنها تأكيد كرده است.

3. آيه مباهله; ... تَعالَوا نَدعُ اَبنأَنا واَبنأَكُم ونِسأَنا ونِسأَكُم واَنفُسَنا واَنفُسَكُم ثُمَّ نَبتَهِل فَنَجعَل لَعنَتَ اللّهِ عَلَي الكـَذِبين;

(ال عمران،61)... بياييد ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را; ما زنان خويش را دعوت نماييم، شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود، آنگاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم. پيامبر گراميدر جريان مباهله، نزديكترين افراد يعني امام حسن و امام حسين، حضرت عليو حضرت فاطمةزهرا:را به همراه خويش برد، از اين آيه نيز برميآيد يكي از، نزديكترين و محبوبترين زنان نزد پيامبراكرمدختر گراميش حضرت فاطمة زهرا3 ميباشد.( ر.ك: نمونه،آيةا...مكارمشيرازي و ديگران، ج 2، ص، ج 11، ص 88; ج 16، ص 441، دارالكتب الاسلاميه،تهران. ) پيامبر گراميدر روايات فراواني محبت خويش را نسبت به حضرت فاطمهابراز داشته است. چنان كه ميفرمايد: فاطمة بضعة مني فمن اغضبها اغضبني; فاطمه پاره تن من است، هر كس او را به خشم درآورد، مرا به خشم درآورده است.( بحارالانوار، علامه مجلسي(ره) ج 29، ص، مؤسسة الوفأ، بيروت. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.