-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38917 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خاندان ما، مكتب شيعه را پذيرفتند؟

شيعه، به معناي پيروان و ياران است; از اين رو، به پيروان حضرت عليو ديگر امامان معصوم: شيعه ميگويند.( قاموس، قريشي، ج 4، ص 94، دارالكتب الاسلامية. )

از آن جا كه خداوند متعال و قرآن كريم، پيامبر اكرمو حضرت عليو پيروان او را بر حق دانسته است، و هر كس از مولا علياطاعت كند، به مقصد و سعادت دنيا و آخرت ميرسد; به همين خاطر، گذشتگان ما با آگاهي كامل، مكتب شيعه را پذيرفتند.

پيامبر اكرمميفرمايد: ان علياً و شيعته هم الفائزون; حضرت عليو پيروان او همان سعادتمندند.( ميزان الحكمه، محمد محمدي ري شهري، ج 6، ص 2925، دارالحديث. )

و نيز ميفرمايد: يا علي! نخستين چهار نفري كه وارد بهشت ميشوند، من هستم و تو و حسن و حسين: و پشت سر ما ذريّة ما وارد ميشوند، و پشت ذرّية ما دوستداران ما و شيعيان ما از سمت راست و چپ ]وارد ميشوند[.(همان. )

اينك براي روشنتر شدن مطلب، به چند نكته دربارة حق بودن شيعه اشاره ميكنيم:

حقانيت شيعه را با توجه به حقانيت امامان معصوم: در قرآن ميتوان اثبات كرد. در قرآن، آيات فراواني در اين مورد وجود دارد; از جمله:

1. آية تطهير: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا; (احزاب، 33) خداوند فقط ميخواهد پليدي و گناه را از شما اهلبيت دور كند و كاملاً شما را پاك سازد. علاوه بر مفسران شيعه، برخي از اهلسنت نيز معتقدند: اين آيه در عصمت اهلبيت پيامبر9 نازل شده است(المسند، سليمانبنداود بنالجارود، ج 8، ص 274، حيدرآباد. ) و روشن است كه تنها معصوم ميتواند پيشوا و امام مردم باشد.

2. آية اكمال دين: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي; (مائده، 3) امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم. اين آيه در غديرخم، بعد از نصب حضرت عليبه خلافت نازل گرديد.

آيه شريفه، به روشني بر نصب خلافت علياز جانب خداوند دلالت دارد. اكثر مفسران اهلسنت نيز به آن اعتقاد دارند.( الارشاد، جويني، ص 420، چ مصر. )

3. آية اوليالامر: أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْ ?َمْرِ مِنكُمْ; (نسأ، 59) اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولواالامر ]= اوصياي پيامبر[ را. برخي اهل سنت در اين آية شريفه نيز مانند شيعه ميگويند: مراد از اوليالامر، امامان معصومهستند.( تفسير بحرالمحيط، ابنحياناندلسي، ج 3، ص 278، السعاده، مصر. )

4. اعلان رهبري و سرپرستي امامان در قرآن (مائده، 55); ركن دين بودن امامان (شوري، 13); حبلالله (ريسمان خدا) بودن امامان (آلعمران، 103); صراط مستقيم بودن آنها (حمد، 6 ـ 7); معيار حق بودن امامان در قيامت(اعراف،7); با تقواترين (بقره، 2); رستگارترين (بقره، 5); برترين (آلعمران، 198); صابرترين (آلعمران، 200); شايستهترين براي هدايت كردن (اعراف، 181); عادلترين (اعراف، 181); صادقترين (توبه، 119) و... از جمله آياتي است كه در حقانيت امامان معصوم: به نقل از شيعه و سني در قرآن آمده است.( ر.ك: احقاقالحق، نورالله حسيني، ج 4، ص 150 ـ 165 و 170، كتابفروشي اسلامي / ينابيع الموده، قندوزي حنفي، ج 1، ص 331 ـ 332 و 343، دارالاسوه / درالمنثور، سيوطي، ج 3، ص 290، چ مصر /شواهدالتنزيل، حسكاني نيشابوري، ج 1، ص 66، مؤسسه تبع و نشر / الشيعه في القرآن، صادق الحسيني الشيرازي، ص 1 ـ 135، مؤسسه الوفأ. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.