-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با علم به اين كه خداوند، هر كار خارقالعادهاي را ميتواند انجام دهد، چرا كارد يا شمشير كه خاصيتشان بريدن است، گلوي حضرت اسماعيلغ را نبريد، امّا گلوي امام حسينرا بريد؟

قبل از پاسخ، تذكر دو نكته لازم است: 1. علت بريدن كارد در يك جا، و نبريدن آن در جاي ديگر چيست؟ 2. داستان حضرت اسماعيلغ با امام حسيندر مقايسة با يك ديگر، چگونه است؟

1. طبيعت كارد، بريدن است، همان گونه كه گلوي مبارك و مقدس اباعبداللّه الحسينرا بريد، اما در داستان حضرت اسماعيلغ با معجزه، مانعي ايجاد شد تا كارد نتواند بِبُرد; همان گونه كه بين آتش و حضرت ابراهيمغ مانعي ايجاد شد، كه آن حضرت نسوزد; اين مانع، بنابر اقتضاي شرايط و مصالح و مشيت الهي، براي امام حسينپيش نيامد، از اين رو، خنجر شمرـ عليهاللعنه ـ بر اساس طبيعت بُرّندگياش عمل كرد.

2. هر چند نفس عمل براي هر سه (حضرت ابراهيم و اسماعيل و امام حسين:)، به خاطر امتحان و خلوص بندگي به پيشگاه حضرت حق بود، اما تفاوتهايي با يك ديگر داشت; عمدة تفاوت، در مصحلت امر بود. گاهي مصلحت در اين است كه حضرت ابراهيمغ فرزندش را به قربانگاه ببرد، ولي با نبريدن كارد، قرباني نشود، و در ضمن، بندگي هر دو به اثبات برسد، و گاهي، مصلحتِ كلي خلقت، آن است كه امام حسينو اهلبيتش، به قربانگاه بروند، و قرباني هم بشوند تا اسلام و دين، براي هميشه، جاويد بماند. امام كاظمميفرمايد: خداوند، دو اراده و مشيت دارد: يك ارادة حتمي و يك ارادة عزمي; گاهي امر ميكند، ولي تحققش را نميخواهد، ولي گاهي نهي ميكند، در حالي كه تحققش را ميخواهد. امر به ذبح اسماعيلغ از امرهايي است كه ارادة حتمي بر تحققش نبوده، بلكه به خاطر جهاتي ديگر اين امر از سوي خداوند آمده است.( تفسير نورالثقلين، العروسي الحويزي، ج 6، ص 217، موسسة التاريخ العربي. ) از اين روايت استفاده ميشود، قرباني شدن امام حسيناز اموري است كه براي بقاي دين خدا محقق شده بود.

اگر دين جدم بر پا نشود، مگر به كشتن من، پس اي شمشيرها بياييد مرا در بر بگيريد.( بحارالانوار، مجلسي;، ج 51، ص 234، داراحيأ التراث العربي. )

امام حسينخود را به قربانگاه برد كه همة هستياش را فدا كند، و ضمن عمل به آياتِ امر به معروف و نهي از منكر، به همه بشر تا روز قيامت، اتمام حجت كرده باشد، زيرا همان گونه كه قرآن حجت است: ...فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُديً وَرَحْمَة...;(انعام،157)...اينك آيات و دلايلي روشن از جانب پروردگارتان، و هدايت و رحمت براي شما آمد...! عملِ امام معصوم ـ نيز حجت است. در زيارت آن حضرت چنين آمده است: اشهد انك علي بينة من ربك; شهادت ميدهم كه تو بينه ]حُجتي[ از جانب پروردگارت هستي.( فروع كافي، كليني;، ج 4، ص 577، دارالكتب الاسلامية. )

اين مصالحو مصلحتهاي بسيار ديگر، سبب قرباني شدن امام حسينشد; كه اگر چنين نميشد، لقاي دين خدا تضمين نميگرديد.

البته، نبايداز اين گفتهها، جبر برداشت شود، زيرا امام حسينخودرا با اراده و اختيار، فداي دوست كرد تا دين حق پايدار بماند.( ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 109ـ123، دارالكتب الاسلامية / الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمة موسوي همداني، ج 14، ص 456ـ457، بنياد علمي و فكري علامه. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.