-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38928 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معجزات چگونه به وجود ميآمد؟ توضيح دهيد.

معجزه در اصطلاح به معناي امري خارقالعاده است كه با ادعاي نبوت و تحدي (هماوردطلبي) همراه باشد. معجزه به معناي انجام كاري بدون علت نيست; بلكه داراي علّت است، امّا نه از سنخ علتهاي عادي، بلكه علتي است معنوي كه به موهبت پروردگار متعال در نفس پيامبر تحقق پيدا ميكند.(ر.ك: راه و راهنماشناسي، استاد محمد تقي مصباح يزدي، ص 57ـ144، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني; / پيام قرآن، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 7، ص 276ـ299، مطبوعاتي هدف.)

از آيات قرآن مجيد استفاده ميشود كه در وجود پيامبران مبدأ تأثيري براي معجزات، هست امّا ظهور آثار آن منوط به اذن و اجازة خداست ،چنان كه قرآن مجيد ميفرمايد: وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِ ?‹َايَةٍ إِلآبِإِذْنِ اللَّه;(غافر،78) هيچ پيامبري حق نداشت معجزهاي جز به فرمان خدا بياورد.; وَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَـَنٍ إِلآبِإِذْنِ اللَّه;(ابراهيم،11) ما هرگز نميتوانيم معجزهاي جز به فرمان خدا بياوريم.(ر.ك: تفسير الميزان، علامة طباطبايي;، ترجمة آيت اللّه مكارم شيرازي، ج 1، ص 98ـ99، نشر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي.)

بنابراين معجزه كار خارقالعادهاي است كه با قدرت و اذن پروردگار توسط پيامبران پديد ميآيد، تا به وسيلة آن حقانيت دعوت خود را ثابت، و مردم را به راه راست هدايت نمايند، و پيامبر بدون اذن خدا قادر بر انجام آن نيست.

در قرآن كريم و كلمات رسول اكرمو صحابه و تابعين، واژه اعجاز و معجزه به مفهومي كه اكنون رايج است، به كار نرفته; بلكه اصطلاح مذكور را همانند بسياري از اصطلاحات ديگر مانند معاد و... در طول تاريخ عقايد و كلام اسلامي متكلمان اسلامي وضع كردهاند. شايد نخستين بار در قرن سوم بود كه واژة اعجاز به همين معناي امروزي خود به كار گرفته شد.

در قرآن كريم، واژگان ديگري وجود دارد كه بيانگر اين مقصود است; مانند:

1. آيه; به معناي علامت و نشانه روشن. آنچه پيامبران: نشان و دليل نبوت ميدانند، آيه شمرده شده است كه به آن معجزه ميگوييم: وَرَسُولاًإِلَيَ بَنِيَّ إِسْرَ ََّءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِ ?‹َايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّيَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْ ?‹َةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ; (آل عمران،49) و ]او را[ رسول و فرستاده به سوي بني اسرائيل ]قرار داده كه به آنها ميگويد:[ من نشانهاي از طرف پروردگار شما برايتان آوردهام; من از گل چيزي به شكل پرنده ميسازم; سپس در آن ميدمم و به فرمان خدا، پرندهاي ميگردد.

اين انتظار، همگاني و منطقي دانسته شده است كه مخاطبان پيامبران: از آنان آيه و معجزهاي براي اثبات ادعاي رسالت الهي طلب مينمودهاند: قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِ ?‹َايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ الصَّـَدِقِينَ; (اعراف،106) ]فرعون[ گفت: اگر نشانهاي آوردهاي، نشان بده اگر از راستگوياني!

2. بيّنه: بين و بان در لغت به معناي ظاهر شدن و انكشاف است; رهنمود و دلالت واضح و روشن; خواه عقلي باشد يا حسي. قرآن ميفرمايد: قَدْجِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ; (اعراف،105) من دليل روشني از پروردگارتان براي شما آوردهام.

3. برهان: ارائة دليل و حجت را گويند: يَـََّأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَـَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا; (نسأ،174) اي مردم، دليل روشن از طرف پروردگارتان براي شما آمد و نور آشكاري به سوي شما نازل كرديم.

4. سلطان: سلط و تسلّط به معناي نيرو، تمكّن و حجت و دليل است. دليل را بدان جهت سلطان گويند كه افكار و قلوب را چيره ميسازد: ...وَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَـَنٍ إِلآبِإِذْنِ اللَّهِ; (ابراهيم، 11) و ما هرگز نميتوانيم معجزهاي جز به فرمان خدا بياوريم!

5. بصيرت: به مفهوم وضوح و روشني و ادراك دروني ميباشد: قَدْ جَآءَكُم بَصَآ ??ًِرُ مِن رَّبِّكُمْ...; (انعام،104) دلايل روشن از طرف پروردگارتان براي شما آمد نشانههاي الهي پيامبران: بهگونهاي بود كه موجب دريافت و آگاهي دروني مردمان ميشد.(ر.ك: علوم قرآن، محمد باقر سعيدي روشن، ص 89، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني; / درسنامة علوم قرآني، حسين جوان آراسته، ص 347، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.