-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اين جانب مشغول تحقيق موضوع: تقيه از ديدگاه مذاهب مختلف اسلامي، به ويژه با گرايش تفسيري هستم استدعا دارم مطالب پيرامون تقيه، توريه، اكراه و مدارا را در اختيار اين جانب قرار دهيد.

مفسران موضوعات مذكور را در كتابهاي تفسير خود، در ذيل برخي آيات مورد بحث قرار دادهاند كه به عنوان نمونه، فهرستي از آن را كه برگرفته از برنامة فرهنگ موضوعي تفاسير، مركز فرهنگ و معارف قرآن (صراط)،

ميباشد در اختيارتان قرار ميدهيم:

مفهوم توريه:جصسورهآيه

تفسير نمونه1995صافات89

احكام توريه:

تفسير نمونه1995صافات89

توريه ابراهيم:

تفسير المنير23114صافات89

تفسير نمونه1995صافات89

مدارا:

تفسير الكاشف2469نسأ142

آثار اكراه:

آثار اكراه در انجام اعمال

المنارج 5281نسأ80

احكام اكراه

التحرير14294نحل106

كبير فخر20122...106

حد زناكار در حال اكراه

المنير14248نحل106

حكم اكراه كنيز بر ازدواج

كبير فخر23221نور33

حكم خريد و فروش با اكراه

المنير14247نحل106

حكم قتل در حال اكراه

كاشف2305نسأ30

اكراه اهل كتاب -- <- ايمان اهل كتاب اكراه بر كفر

حكم اظهار كفر به هنگام اكراه

(ح)ابن كثير2912نحل106

تبيان8501صافات61

التحرير14294نحل106

فتح القدير3193نحل99

...3197...106

(ح) كبير فخر20121...106

...31122بروج11

المنير14245نحل106

مسووليت مكره بر كفر

المنير30164بروج11

اكراه در دين

حكم اكراه در دين

(ح)المنير323بقره256

دلايل نفي اكراه در دين

پرتو2205بقره256

تبيان2311...256

(ح) تفسير ملاصدرا4191...256

المنار462آلعمران110

الميزان2342بقره256

رابطه نفي اكراه در دين با جهاد با كافر

پرتو2205بقره256

كاشف49توبه2

(ح) المنير323بقره256

الميزان2342...256

مراد از اكراه در دين

(ح) فتح القدير1275بقره256

(ح) تفسير ملاصدرا4191...256

مراد از نفي اكراه در دين

پرتو2205بقره256

تبيان2311...256

حجه التفاسير1211...256

مجمع البيان2631...256

الميزان2342...256

پرسش از اكراه در دين -- <- پرسش ابوحصين

مراتب اكراه

كبير فخر20122نحل106

المنير14247...106

مراد از اسلام با اكراه

ابن كثير1566آلعمران83

تبيان1518...83

(ح)جامع البيان3336...83

الجديد293...83

كبير فخر8130...83

(ح)كشف الاسرار2182...83

مجمع البيان2787...83

(ح)المنار3354...83

نمونه2491...83

احكام تقيه

تبيان2435آلعمران28

...4165انعام68

الجديد239آلعمران28

فتح القدير1332...28

كاشف242...28

(ح)كبير فخر814...28

...11137مائده3

(ح)مراغي3137آلعمران28

(ح) المنار3280...28

(ح) المنير3203...28

الميزان3153...28

(ح)نمونه237328

...5290انعام68

(ح)...11424نحل106

حكم تقيه به هنگام اكراه بر كفر

(ح)ابن كثير2912نحل106

اقسام تقيه

نمونه17333احزاب39

اهميت تقيه

كشاف2637نحل106

(ح)نمونه2375آلعمران28

(ح)...2088غافر28

تاريخ تقيه

كاشف241آلعمران28

تقيه امامان

تبيان4165انعام68

مجمع البيان4490...69

نمونه17334احزاب39

تقيه انبيأ

(ح) نمونه17333احزاب39

تقيه عمار -- <- عمار

تقيه محمد(ص)

نمونه17333احزاب29

شرايط تقيه

التحرير11262يونس84

كشف الاسرار277آلعمران28

فلسفه تقيه

(ح)نمونه11423نحل106

...17334احزاب39

مفهوم تقيه

نمونه17334احزاب39تقيه از معتقدات كلامي ـ فقهي شيعه است كه ريشه قرآني دارد.

در قرآن در چند آيه به طور صريح يا ضمني به تقيه اشاره شده است. در آيه 106 سوره نحل آمده است: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَـَنِهِ إِلآمَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَـئِنُّ بِالاْ ?ًِيمَـَنِ وَ لَـَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ; هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد ]عذابي سخت خواهد داشت[ مگر آن كس كه مجبور شده و]لي[ قلبش به ايمان اطمينان دارد ليكن هر كه سينهاش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابي بزرگ خواهد بود.

اين آيه در شأن عمّار است كه در برابر شكنجه مشركان مكّه از روي تقيه، به ظاهر از پيامبر9 برگشت، بعد از اينكه پيامبر با خبر شدند فرمودند: برگشت عمار ظاهري بوده است و ايمان با گوشت و خون او آميخته است.

آيات ديگري كه در آنها به طور ضمني يا صريح به تقيه و كتمان عقيده اشاره شده است. عبارتند از: (آلعمران، 28); (صافات، 89); (انبيأ، 63) و (يوسف، 70)

ضمن اينكه در مجاميع حديث شيعه، احاديث بسياري در جواز و ضرورت تقيه نقل شده است.(ر.ك: بحارالانوار، ج 75.)

فقهاي شيعه، تقيه را به چهار نوع تقسيم كردهاند اكراهيه، خوفيه، كتمانيه و مداراتي.

1. تقيه اكراهيه، عبارت است از عمل كردن بر وفق دستورهاي حاكمي جائر، به هنگام ضرورت و براي صيانت نفس...;

2. تقيه خوفيه عبارت است از انجام اعمال و احكام بر طبق فتاواي رهبران ديني، در كشورهاي سني نشين...;

3. تقيه كتمانيه، عبارت از پنهان داشتن ايمان خويش است براي به انجام رساندن فعاليت پنهاني در جهت پيشبرد هدفهاي دين، به هنگام ضعف نيروهاي خودي و فقدان آمادگي براي در پيش گرفتن تبليغ آشكار.

4. تقيه مداراتي عبارت است از رعايت قوانين همزيستي با اكثريت اهلسنت و شركت در اجتماعات عبادي و اجتماعي آنان براي حفظ وحدت اسلامي و استقرار حكومتي نيرومند كه سايهاش بر سر همه مسلمانان به يكسان گسترده باشد.(قرآن پژوهي، بهأالدين خرمشاهي، ص 819، مركز نشر فرهنگي مشرق.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.