-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3893 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

من دوست پسري داشتم كه خيلي دوستش داشتم يعني هميشه درس ومشقم شده بود آن، يك روز او كاري كرد كه من ازآن بدم بيايد ولي اصلاً فايده اي نداشت، حالا من هر موقع كه درس مي خوانم يادم به آن مي افتد ونمي توانم درس بخوانم الان هم كه موقع امتحانات است نمي دانم چه كار كنم كه اصلاًبه چيزي فكر نكنم چون هرموقع كه درس ميخوانم همه چيز يادم مي آيد وديگر نمي توانم درس بخوانم، لطفاً پاسخش را سريع به من بدهيد كه من بايد چه كاركنم؟دختراني در سن شما چون داراي قلب رقيق واحساسات وعواطف بيشتري هستند زودتر از ديگران باين مشكل دچار ميشوند، راه رهايي از اين مشكل اين است : اولاً ارتباط با نامحرم حرام است، وگناه هم سبب ناآرامي روح ميشود،ثانياً اينگونه پسرها درحرفشان صادق نيستند مطمئن باشيد آنقدر كه شما به فكر او هستيد كه دردرس شما تأثير گذاشته او به فكر شما نيست، شمابهتر است از خداوند كمك بگيريد اين گناه را ترك كنيد وفكرتان بدرس خواندن باشد تا موقعيت خوبي درآينده پيداكنيد ويك دختر با شخصيت باشيد، هر وقت بياد شما آمد فوراً وضو بگيريد وبگوئيد يا الله مطمئن باشيد با ياري خداوند موفق مي شويد وازناراحتي بيرون مي آييد.درصورت نياز وتمايل به مشاوره بيشتر جلسه اي اخلاقي، چهارشنبه ها ساعت6 درمجتمع بني فاطمه واقع در فلكه ملك آباد برگذار ميگردد با حضور استاد حاج خانم خكبان كه ميتوانيد مراجعه وخود را معرفي نموده ومسائل خويش را مطرح نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.