-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38938 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اين كه حضرت فاطمهاز ازل الگوي تمام زنان بوده، چرا قرآن كريم بيشتر از حضرت مريمسخن به ميان آورده، با اين كه حضرت مريم پيامبر نبوده و مقام امامت نيز نداشته است؟!

پرسشگر محترم! اين مطلب كه حضرت فاطمة زهرا3 از اول الگوي زنان عالم بوده در قرآن نيامده; ولي در روايات اسلامي آن حضرت به عنوان سرور زنان جهان از اولين تا آخرين معرفي شده است.

البته گرچه نام حضرت فاطمهبه خاطر مصالح و حكمتهايي به صراحت در قرآن كريم نيامده ولي هر آنچه از خصوصيات و ويژگيهاي يك زن كامل و در واقع يك الگوي كامل براي زنان در قرآن مورد اشاره قرار گرفته، مصداق كامل آن حضرت فاطمه زهرا3 است و اين كه قرآن كريم حضرت مريم را برگزيدة خود دانسته و بر تمام زنان جهان برتري داده(آلعمران،42)، در واقع اشاره به برتري حضرت مريم3 نسبت به زنان جهان معاصر با خود است. و اين موضوع با آن چه دربارة حضرت فاطمة زهرا3 رسيده كه او برترين بانوي جهان است، منافات ندارد و اين حقيقت در روايات اسلامي نيز آمده است.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 2، ص 409، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

چنان كه پيامبر اكرمميفرمايد: امّا مريم بانوي زنان زمان خود بود، اما فاطمهبانوي همة بانوان جهان از اوّلين و آخرين است.(ر.ك: نورالثقلين، الجمعة العروسي الحويزي، 1، ص 403، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت.)

برخي از دلايل و حكمتهاي تصريح نكردن قرآن به نام اهلبيت: عبارتند از:

1. اگر نام اهلبيت: در قرآن ميآمد به احتمال قريب به يقين نااهلان قرآن را تحريف كرده به خاطر دشمني با اهلبيت: و محو و حذف نام ايشان از قرآن، در قرآن دست ميبردند چنان كه در روايات اسلامي دست بردند و حتي بسياري از روايات كه در مورد اهلبيت بود را نابود كردند.

2. آمدن نام افراد در قرآن دليل بر برتري آن افراد نيست.

3. در قرآن كريم، تنها كليات بيان شده و ذكر و بيان جزئيات بر عهده پيامبر اكرمو امامان معصوم: و اهلبيت آن حضرت ميباشد.

چنان كه ابيبصير از امام صادقسئوال كرد: مردم ميگويند چرا از حضرت عليو اهلبيت او نامي در قرآن نيامده است؟ امامفرمودند: به كساني كه چنين اعتراضي را ميكنند، بگوييد همان گونه كه نماز در قرآن آمده ولي سه يا چهار ]ركعت[ بودن آن مشخص نشده و پيامبر6 آن را براي مردم تفسير كرد، و نيز زكات...، همين طور در قرآن نازل شده كه يَـََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَّاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْ ?َمْرِ مِنكُم;(نسأ،59) از خدا و رسولش و اوليالامر اطاعت كنيد، و...(ر.ك: غاية المرام، مرحوم بحراني، ص 265، چاپ سنگي، حديث سوم.)

و...

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.