-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:38946 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا شيعيان با اهميت دادن بيشتر به دعا و مفاتيح، نسبت به قرآن، دستاويزي به عربستانيها براي سرزنش كردن ميدهند؟

بر اساس روايت مشهور پيامبر اكرم: إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله و عترتي... قرآن و عترت كه اين عترت گاه در دعا جلوه كرده است. از هم جدا شدني نيستند. تمسك به يكي از آنها بدون ديگري، ناقص و عملي انحرافي است; همان گونه كه ترك احاديث و دعاهاي اهل بيت و بسنده كردن به قرآن كريم مذموم است. همچنين كنار گذاشتن قرآن كريم و بسنده كردن به دعاها ناپسند است.

همان قرآني كه بر تلاوت خودش فَاقرَءوا ما تَيَسَّرَ مِنَ القُرءانِ (مزمل،20) دعوت كرده است. همان قرآن نيز بر دعا كردن اُدعوني اَستَجِب لَكُم (غافر، 60) فرا خوانده است بهترين و شيواترين و بليغترين دعاها، دعاهايي است كه از ائمه: رسيده است. بنابر اين اصل توازن كه در متون ديني بر آن تأكيد شده است، ايجاب ميكند كه انسان از هيچ يك غافل نگردد. ما شيعيان بر آنيم كه دعاها، تفسيري از قرآن كريم كه كليات را بيان كرده است، ميباشد. و يكي از راههاي نزديك شدن به خداوند دعاها ميباشند كه به انسان حال خاصي هنگام خواندن ميدهند. بنابر اين، دعاها، در راستاي قرآن بوده، جداي از او نيستند. مهم در هر دو معرفت خداوند و عمل به محتواي قرآن كريم و دعاها ميباشد.

وانگهي وهابيت با اصل دعا و خواندن آن، مشكل ندارند، اشكال و ايراد آنان به توسل و شفاعت در دعاها ميباشد كه در صورت نياز در نامه بعدي كه مينويسيد پاسخ داده خواهد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.