-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3899 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1- رمز موفقيت چيست؟

2- چرا مدارس طرف بالاي شهر از معلمان ودبيران درجه يك استفاده مي شود ولي درمدارس پايين شهر بلعكس؟

3- با اضطراب سر امتحان و صحبت كردن درهنگام كنفرانس دادن چه بايد كرد؟1)موفقيت درهر كاري از امور زندگي مرهون چند امر است : 1.توكل، تقوا و اخلاص،2.شناخت هدف،3.برنامه ريزي درست وسنجيده، 4.همت و تلاش وپشتكار،

پافشاري واستقامت ميخ سردار عبرت بشر گردد برسرش هر چه بيشتر كوبي پافشاريش بيشتر گردد

يكي از دانشمندان بزرگ، مشهور به ابوجعرانه موفقيت خود را دردرس آموزي از حشرهاي به نام جعرانه مي داند. وي مي گويد : درمسجد جامع دمشق كنار ستوني صاف نشسته بودم. جعرانه (حيواني شبيه سوسك) را ديدم كه مي خواهد از ستون بالا برود وكنار شعله اي كه بالاي ستون مي سوخت بنشيند. من از اول شب تا صبح كنار آن ستون بودم، حشره هفتصد بار سعي نمود بالابرود ولي هر بار به پايين سقوط مي كرد، زيرا ستون صاف ولغزنده بود ازتلاش و همت آن حشره تعجب كردم، برخاستم وضو ساختم بازگشتم ديدم حشره به بالاي ستون رفته وكنار شعله چراغ پي سوز آرميده است. بلي برادر عزيز!

زكوشش به هر چيز خواهي رسيد به هر چيز خواهي كماهي رسيد

(سكاكي) از دانشمندان بزرگ نيز درسن چهل سالگي به درس روي آورد، وي چنان كم استعداد بودكه راه حجره اش را گم مي كرد؛ اما با تلاش توانست به يكي از دانشمندان بزرگ تبديل گردد كه نگارش هاي وي پس از 12 يا 13 قرن هنوز به عنوان متن درسي پا برجاست. اكنون شما بايد : اولا، عزم و همت خود را محكم كنيد. ثانياً، با مشورت با افراد خبره نحوه درس خواندن خود رااصلاح كنيد.براي اوقات شبانه روز خود برنامه ريزي نماييد، ساعات اوليه صبح را نخوابيد و سعي كنيد درآن ساعات درسبخوانيد، براي خود هم مباحثه انتخاب كنيد وتمامي دروس را بدون استثنا با او مباحثه و گفت و گو كنيد. ثالثاً، حتيالامكان در ميان افراد قوي وخوش استعداد كسي راپيدا كنيد كه با شما در درس هايي كه ضعيف هستيد همكاري كند وبا برنامه ريزي حساب شده هر هفته يك يا چندجلسه به شما آموزش دهد واگر مشكل شما درچند درس مختلف باشد ميتوانيد درمورد هر كدام يك نفر جداگانه پيدا كنيد كه موجب تضييع وقت زياد يك نفر نشود، به نظرميرسد انجام اين كار براي شما بسيار اساسي وكارساز است، حتي الامكان بايد بكوشيد دوستاني براي انجام آن پيدا كنيد. براي آگاهي بيشتر به كتاب : رمز پيروزي مردان بزرگ،جعفر سبحاني، مراجعه فرماييد.

2) خواهر گرامي 2 موردي كه به آن اشاره كرده ايد اگر صحت داشته باشد از مصاديق تبعيض مي باشد كه يكي از محرمات الهي است. طبعاً موضع ما هم موضع اعتراض واعراض خواهد بود. منتهي وظيفة ما چيست؟ به نظر ميرسد افرادي كه با استناد با چنين مواردي برخورد مي نمايد بايستي به صورت مكتوب، وبه همراه اسناد تائيد كننده، موارد را به اداره حراست آموزش و پرورش باسازمان بازرسي كل كشور انتقال دهند، اميدواريم نتيجه آن مثبت باشد. بهر حال انجام وظيفه تكليف ماست، آنهم به حدي كه مقدور باشد.

كار ديگري كه مي توان انجام داد ومي تواند تأثيرات سازنده اي داشته باشد، اينست كه موارد را با همان طريقي كه اشاره كرديم به رسانه هاي عمومي ازجمله روزنامه ها منتقل تمائيم. تا بار پيگيري بردوش مجموعه هايوسيع تري قرار گيرد ضمانت به نتيجه رسيدن هم تقويت گردد.

3) به نظرمي آيد علي رغم اين كه شما ازتوانايي هاي خوبي برخورداريد، ولي مشكل كم رويي داريد. براي اين كه علت اين مسأله رابهتر بشناسيد با راهكارهايي كه ارائه مي شود مشكل را برطرف كنيد، كمي دراين زمينه توضيح مي دهيم. يكي از علل كم رويي، اضطراب اجتماعي است. اضطراب اجتماعي از عدم يادگيريمهارت هاي اجتماعي ناشي مي شود . يكي از ابعاد وجودي انسان كه بايد د رمحيط خانه ومدرسه متناسب با ساير ابعاد رشد كند، بعد اجتماعي است. انسان موجودي اجتماعي است وبايد دربستر اجتماع با هم نوعان خود زندگي كند. براي اين كه بعد اجتماعي انسان رشد كند ودرصحنه هاي گوناگون بتواند با ديگران روابط مناسبي داشته باشد بايد مهارت هاي اجتماعي را ياد بگيرد . بعضي خانواده ها ويا بعضي از معلمان و مربيان دوران كودكي ونوجواني، زمينه رشد وشكوفايي در كودك را آنطور كه بايد، فراهم نمي كنند كه يا قادر به آن نيستند، يا امكانات لازم را ندارند ويا خودشان نيز دراين زمينه دچار مشكل هستند. به هر دليل، اين فرايند اجتماعي شدن ويادگيري مهارت هاي ارتباطي با ديگران به درستي تحقق پيدا نمي كند وقتي نوجوان وارد صحنه هاي بزرگ اجتماعي مي شود، فشار وناراحتي هاي كم رويي را درخود بيش تر حس مي كند؛ زيرا ميخواهد دوست يابي كند، با همكلاسان خود صميمي باشد، دركلاس درس درمقابل جمع كنفرانس دهدو ... علي رغم اين كه توانايي لازم را براي يادگيري مطالب دارد وآنها را نيز خوب مي داند، ولي ازارائه آنها درمقابل جمع عاجز است ودچار اضطراب، خجالت وكم رويي وعوارض ناشي ازآن مي شود. خوشبختانه يادگيري مهارت هاي اجتماعي وبرطرف كردن اضطراب وترس درمقابل جمع، كاري است كه امكان عملي آن وجود دارد وتجربه نيز آن راثابت كرده است. بنابراين اگر كسي تصميم جدي داشته باشد، مي تواند با اين مشكل مقابله كند وخود را درمان نمايد واز حصار كم رويي رها شود وا زتوانمندي هايي كه دارد بهره ببرد. درفرهنگ ملي و ديني ما ايرانيان، مانند ساير ملل، آداب ورسومي وجود دارد كه اگر خوب رعايت شوند، فرايند اجتماعي شدن به آساني تحقق پيدا ميكند. از جمله اين آداب، سلام كردن واحوال پرسي از دوستان و خويشاوندان است در برخورد ومعاشرت با ديگران سعي كنيد : 1- در دادن سلام پيش قدم باشيد. 2- بعد از سلام با جملات مرسوم، احوال پرسي كنيد وتا ازشما جدا نشده اند سعي كنيد از آنها جدا نشويد.3- تلاش كنيد كه دركارهاي احتماعي درمحيط خانه، مدرسه ودانشگاه مانند اردو وبازي هاي دسته جمعي شركت كنيد نقش فعالي را بپذيريد.4- هنگام صحبت با ديگران يا درمقابل جمع به اعضاي بدن خود (دست، پا، نحوه صحبت و...) هيچ توجهي نكنيد وتوجه خود را برمطلبي كه مي گوييد متمركز كنيد.5- قبلاً مطلبي را كه مي خواهيد درمقابل جمع بازگو كنيد چندين بار درمقابل آينه تكرار كنيد وفرض كنيد كه درمقابل جمع مي باشيد.6- سعي كنيد بر آنچهمي خواهيد بگوييد تسلط كافي داشته باشيد.7- اگر با شكست مواجه شديد، خود رانبازيد و براي بار ديگر خود راآماده انجام آن كار بكنيد.8- قبل از اين كه درمقابل جمع قرار گيريد به خودتان تلقين كنيد كه (مي توانم درمقابل جمع صحبت كنم).9-وقتي حالت اضطراب پيدا مي كنيد سعي كنيد همه ماهيچه هاي بدنتان را آرام و شل كنيد.10-براي شكستن جو حاكم بر جمع وآرامش در صحبت كردن سعي كنيد داستان هاي كوچك، طنز،لطيفه هاي شيرين ومناسب را كه افراد خبره در جلسات سخنراني بيان مي كنند، دردفترچه اي يادداشت كنيد وشما نيز در شرايط مقتضي از آنهااستفاده كنيد. مطمئن باشيد با جديت، پشتكار وتمرين به مقصود خواهيد رسيد.

برگرفته از سايت پرسش وپاسخ نهاد رهبري در دانشگاهwww.nahad.net

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.