-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39033 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دلايل تربيتي سكوت امام علي ( در مقابل (قتل حضرت زهرا () چيست؟پيام اين كار مورد نظر است.موضع گيري در برابر حوادث وپيشامدها به ويژه در شرائط بحراني دقت نظر وجامع انديشي وآينده نگري قابل توجهي را مي طلبد نظيرتشخيص مصلحت ها واولويتها ، چگونگي ورود وخروج پيروزمندانه در صحنه وديگر مسائلي كه از ويژگي هاي رهبري، رهبران خردمند جامع وكامل وآينده نگر است و حادثه شهادت حضرت زهراي مرضيه (وعدم اقدام چكشي وجنگي از سوي رزمنده اي استوار وخستگي ناپذير، وجامع انديشي وآينده نگري بي نظير نمونه اي از آن پديده هاي اجتماعي است كه برخي از اشارات آن بزرگوار گوشه هايي از پرده حوادث آن روزگار را نمايان مي سازد نظير:

1- حفظ وحدت كه از بزرگترين نيازمنديهاي جامعه اسلامي نوپا وتازه شكل گرفته وجوان آن روزگار بود، به ويژه با توجه به خطر دشمن خارجي .

2- تباهي دين وتلاشهاي 23 ساله پيامبر ( در اثر كشمكشهاي دروني .

3- بازگشت جاهليت وكفر .

4- نداشتن ياران كارآمد ودر صحنه

ابن ابي الحديد مي نويسد : از امير مؤمنان روايت شده كه روزي فاطمه ( حضرتش را تحريض بر قيام واحقاق حق مي كرد ، در همان موقع صداي مؤذن شنيده شد كه مي گويد : اشهد ان محمداً رسول الله پس به فاطمه فرمود : آيا از خاموش شدن اين صدا از صحنه زمين خوشحال خواهي شد ؟ فاطمه گفت : نه ، علي فرمود : پس مطلب همان باشد كه منبهتوميگويميعنيقيامو روياروئي بر سر خلافت به نابودي اصل اسلام وبه خاموشي شعار اشهد ان ...مي انجامد . (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) حق با علي است ، مهدي فقيه ايماني به نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد/ ج 11 / ص 113 .و همچنين نقل است از آن حضرت كه:

نگاه كردم ديدم (براي احقاق حقم) جز اهل بيتم ياوري ندارم پس دريغم آمد تنها آنها را به پيكار وادارم وجانشان به خطر بيفتد ناگزير چشم هاي پر از خاشاك را فروبستم وبا گلوييكه گويا استخواني راه آنرا بسته (جرعه حوادث) را نوشيدم . (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ) حق با علي استص 179( به نقل از نهج البلاغه ، صبحي صالح ، خ 26) ، مهدي فقيه ايمانيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.