-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه فرقي ميان معجزه و كرامت و كار مرتاضان است؟با پوزش فراوان از تأخير در ارسال پاسخ.

معجزه و كرامت در اصل داراي يك مفهوم مشترك هستند و هر دو از ويژگيهاي اولياء الهي ميباشند با اين تفاوت كه معجزه اختصاص به انبيا دارد و هر معجزهاي كه انبياي پيشين داشتند، معصومين (ع) نيز ميتوانند به اذن خداوند داشته باشند كه البته بايد وحي تشريعي را از اين مطلب جدا كرد.

حقيقت اين است كه ولي الله ميتواند به اذن خدا در نظام هستي، تأثير تكويني داشته باشد لكن معجزه كار خارق العادهاي است كه براي اثبات نبوت و امامت صورت ميگيرد و همراه با مبارزه طلبي و رقيب جويي است، لذا، امور خارق العادي كه از شخص پيامبر براي اثبات نبوت با از شخص امام براي اثبات امامت صادر ميشود، معجزه ناميده ميشود.

و آن دسته از امور خارق العادهاي كه از پيامبران، امامان و ساير اولياء صادر شده لكن براي اثبات نبوت يا امامت آنان نبوده، كرامت ناميده ميشود.

بنابراين، كرامت، ممكن است از غير پيامبر و امام معصوم هم صادر شود و منع عقلي هم ندارد.

اولياء الهي به شرط آنكه شاگردي انبياء را نموده باشند و بر سفرة آنان بنشينند و راهشان را بپويند ميتوانند به اذن حق كار خارف العاده داشته باشند.

با اين وصف كار مرتضان نيز از امور خارق العاده است يعني در فوق عادي بودن و قدرت روح كار مرتضان با معجزه و كرامات شباهت دارد، ولي در اهداف و مقدمات با يكديگر متفاوت هستند، اولياء الهي اهدافشان الهي و ممدوح و خدايي است و مقدمات كار آنان نيز مشروع و به اذن تشريعي خداوند است، در حالي كه اهداف امثال مرتضان و نيز مقدمات كار آنان ممدوح و مشروع نيست.

در خاتمه بايد به اين نكته توجه كنيم كه كارهاي خارق العادة عارفان با كار امامان و پيامبران(ع) تفاوت جوهري ندارد، بلكه تفاوت در اصل وقوع بودن و معصوم و غير معصوم بودن است، يعني امور خارق العادة عارفان فرع و غير معصوم است.

برگرفته از: مطالب محقق محترم.

تفسير موضوعي قرآن، ج 1، استاد جوادي آمليمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.