-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39050 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كار كنيم كه عاشق واقعي خدا باشيم يعني عشق به خدا و اهل بيت او در اعماق وجود ما نفوذ كند و ذره ذره وجودمان با عشق خدا و اوليائش عجين شود؟

استاد مصباح يزدي در كتاب بسوي خودسازي بطور تفصيل به بحث عشق و پرستش پرداختهاند كه اجمالي از مطالب ايشان ذكر ميشود و خوبست شما به تمام آن بحث مراجعه كنيد.

يكي از اميال فطري انسان محبت است، محبت حالتي است كه در دل يك موجود ذي شعور نسبت به چيزي كه با وجود او ...(ناخوانا) و با تمايلات و خواستههاي او تناسبي داشته باشد پديد ميآيد و اين محبت انواعي دارد كه ملاك آن در همه اين انواع وجود يك صفت كمالي در آنهاست كه با درك آن احساس محبت در انسان ايجاد ميشود. حال بر اين اساس اگر بخواهيم محبت ما به خداوند متعال و يا ائمه معصومين افزايش پيدا كند، بايد گفت، اين نياز دارد كه معرفت ما نسبت به خدا و ائمه ( بيشتر شود، به ميزاني كه انسان با خداوند متعال و صفات و اسماء حسني او آشناتر گردد و عظمت و شأن حضرت حق را درك كند، محبت او به ذات حق بيشتر شده و نيز هر چه در نعمتهاي الهي تفكر نمايد و در آنها دقيق شود اين محبت ابعاد تازه و تكاملي خود را طي خواهد كرد. در روايات داريم كه خدا به موسي ( وحي نمود كه اي موسي بندگانم را دوستدار من نما. موسي سؤال كرد چگونه؟ خطاب رسيد: فذكرهم نعمتي و آلائي نعمتهاي مرا بياد آنها بياور. كه اگر با اين تفكر و معرفت حق را دريافت به مقام محبين خواهد رسيد و همينطور نسبت به ائمه معصومين ( به ميزاني كه به مقام و شأن آنها معرفت پيدا كند و فقر و نياز خويش را به درگاه آنها كه واسطه فيض حق هستند باور نمايد، احساس قرب و نزديكي و محبت بيشتر به او دست ميدهد و در كنار اين موارد انجام اعمال و تكاليف و راز و نياز با توجه به روح آنها و توسل به درگاه اهل بيت ( در ايجاد تقرب و افزايش محبت نقش اساسي دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.