-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39051 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

امامت حضرت علي ( را از ديدگاه اهل سنت بيان كنيد.چنانكه ميدانيد امامت از عقايد اختصاصي شيعه است، لكن از ديدگاه اهل سنت نيز مسأله خلافت، برخاسته از دين و يك ضرورت ديني به شمار ميرود و بر مسلمين، واجب است كه از كساني كه شايستگي لازم را دارند، براي زعامت سياسي خود برگزينند.

منتهي از نظر شيعه تعيين امام بوسيله نصب است، زيرا عصمت را در امام شرط ميداند و اهل سنت چون كفايت و عدالت را كافي ميدانند، شناسايي اهل حل و عقد (خبرگان) و معرفي فرد شايسته به مردم، براي بيعت عمومي را كافي دانستهاند.

با مراجعه به كتابهاي كلامي اهل سنت نيز اين مسأله روشن ميگرددكه امامت و زعامت عامه، يك امر ضروري ديني و از متن نظامي اسلامي برخاسته و هدف حكومت دين و اجراي احكام انتظامي اسلام است كه جز بر دست صالحان امكانپذير نيست. لذا خلافت واقعي و امامت و زعامت راستين امت را، تا پايان خلافت علي ( ميدانند. براي همين نجم الدين نسفي ميگويد:

والخلافة ثلاثون سنة، بعدها ملك و امارة

با اين حال شواهد بيشماري در منابع اهل سنت وجود دارد كه هر كدام به نحوي روشن خلافت واقعي و امامت علي ( را تأييد ميكند. علماي شيعه تاكنون در اثبات حقانيت شيعه كوششهاي فراواني كردهاند كه از آن جمله از كتاب گرانسنگ الغدير نوشته علامه اميني ( امام شناسي اثر مرحوم آيت الله محمدحسين حسيني تهراني ( ميتوان نام برد.

در سنن ترمذي ج 5 آمده است:

ما تريدون من علي؟ انّ علياً منِي و انا منه و هو ولي كل مؤمن بعدي.

رسول خدا ( فرمودند: از جان علي چه ميخواهيد؟ علي از من و من از اويم و او بعد از من رهبر هر مؤمني است.

و در سنن ابن ماجه باب فضل اصحاب رسول ( آمده است: با رسول خدا ( در ايامي كه حج گذارد همراه بوديم، در راه در منزلي فرود آمدند و امر به نماز جماعت كردند، آنگاه دست علي ( را گرفتند سپس گفتند: آيا من سزاوارتر به مؤمنين از خودشان نيستم؟ عرض كردند بلي. فرمودند: آيا من سزاوارتر به هر مؤمني به خودذش نيستم؟ عرض كردند بلي. سپس فرمودند: اين علي رهبر هر كسي است كه من رهبر او هستم. خدايا! دوست بدار كسي كه او را دوست بدارد و دشمن بدار كسي را كه او را را دشمن بدارد.

همچنين ميخائيل نعيمه نويسنده نام لبنان ميگويد:

راستي بر هر مورخي هر چند هوشمند و نابغه باشد محال است كه بتواند تصويري كامل از عظيمي مانند علي به دست تو دهد، گرچه در هزار صفحه باشد.

علي ( آن قهرمان بيمانند فكر و روح و بيان، در هر زمان و هر مكان است.

ها! علي بشر؟ كيف بشرٌ؟ ربّه فيه تجلي و ظهر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.