-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39055 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

سابقه تاريخي دعاهايي نظير دعاي ندبه و زيارت عاشورا چيست؟توجه تان را به ديدگاه حضرت ايه العظمي خامنه اي :گاهي بعضي از زوج ها به علت عدم تخمك گذاري در زن كه وجود ان براي عمل لقاح ضروري است مجبور به جدايي شده و يا به علت عدم امكان درمان بيماري و بجه دارنشدن با مشكلات زناشويي و روحي مواجه مي شوند ايا در اين صورت جايز است كه به روش علمي از تخمك گذاري زن ديگري براي انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح يافته به رحم ان زن منتقل گردد؟

ج : عمل مذكور هر چند في نفسه اشكال ندارد ولي كودكي كه از اين طريق متولد مي شود به صاحب نطفه و تخمك بوده و الحاق ان به زني كه صاحب رحم است مشكل مي باشد لذا بايد نسبت به احكام شرعي مربوط به نسب احتياط رعايت شود.

2-ديدگاه حضرت ايه العظمي مكارم شيرازي :س : ايا تلقيح نطفه مردي اجنبي به همسر مردي كه بچه دار نمي شود از طريق قراردادن نطفه در رحم او جايز است؟

ج : تلقيح زن از طريق نطفه مرد اجنبي في نفسه اشكال ندارد ولي بايد از مقدمات حرام از قبيل نگاه و لمس حرام و غير انها اجتناب شود و به هر حال در صورتي كه با اين روش كودكي به دنيا بيايد ملحق به شوهر ان زن نمي باشد بلكه ملحق به صاحب نطفه و به زني است كه صاحب رحم و تخمك است.

س : اگر زن شوهر داري به علت يائسگي يا غير ان تخمك گذاري نكند ايا جايز است تخمكي از زن دوم شوهرش بعد از تلقيح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود ؟و ايا در اين مورد تفاوتي هست بين اينكه او يا زن دوم همسر دائم باشند يا موقت ؟

2-كداميك از دو زن مادر كودك خواهند بود ؟صاحب تخمك يا صاحب رحم ؟-ايا اين عمل در صورتي كه نياز به تخمك همسر ديگري بخاطر ضعف تخمك زن صاحب رحم باشد به حدي كه در صورت لقاح نطفه شوهر با ان خوف اين وجود داشته باشد كه كودك معيوب متولد شود نيز جايز است؟

ج: 1- اصل عمل مذكور شرعا مانعي ندارد و در اين حكم فرقي نيست بين اينكه نكاح انان دائم باشد و يكي منقطع .

2- كودك ملحق به صاحب اسپرم و تخمك است و الحاق او به صاحب رحم هم مشكل است بنابراين بايد در ترتيب اثار نسب نسبت به وي احتياط مراعات شود.

3-اين كار في نفسه جايز است .

س:ايا در صورتهاي زير تلقيح زن با شوهرش با نطفه شوهرش كه از دنيا رقته جايز است؟الف -بعد از وفات شوهر ولي قبل از انقضاي عدّه

ب-بعد از وفات او و بعد از انقضاي عدّه

ج- اگر ان زن بعد از فوت شوهرش با مرد ديگري ازدواج نمايد ايا جايز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقيح كند ؟و ايا در صورت فوت شوهر دوم جايز است خود را با نطفه شوهر اولش بارور كند؟

ج:اين عمل في نفسه اشكال ندارد و فرقي نمي كند كه قبل ازانقضاي عده باشد يا بعد از ان و همچنين فرقي نيست بين اينكه ازدواج كرده باشد يا خير و در صورت ازدواج هم فرقي نيست بين اينكه كرده باشد يا خير و در صورت ازدواج هم فرقي نمي كند كه لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد يا در حال حيات او ولي اگر شوهر دوم او زنده باشد بايد يان كار با اجازه و لذن او صورت بگيرد.

س:امروزه مي توان تخمك هايي را كه در خارج از رحم بارور شده اند در مكانهاي مخصوصي بطور زنده نگهداري كرد و در صورت نياز انها را در رحم صاحب تخمك قرارداد ايا اين كار جايز است؟

ج :اين عمل في نفسه اشكال ندارد .

مساله 24-جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زني وارد كنند خواه با اجازه ان زن باشد يا نه و خواه شوهرداشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه . و هر گاه چنين كنند و بچه اي از ان متولد شود اگر اين عمل به طور شبهه انجام شده مثل اين كه گمان مي كرد زن خود اوست و زن گمان مي كرد نطفه شوهر اوست و بعد از ان معلوم شد چنين نبوده است در اين صورت بچه متعلق به ان مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد ولي اگر اين كار از روي علم و عمد انجام گيرد بچه اي كه از ان متولد مي شود فرزند انها حساب نمي شود و احكام ارث و مانند ان را ندارد اما اگر ان بچه دختر باشد صاحب ان نطفه نمي تواند با او ازدواج كند و اگر پسر باشد با ان مادر نمي تواند ازدواج كند و همچنين در مورد ساير مسائل مربوط به ازدواج .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.