-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39112 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سخنان حضرت علي( دربارة رهبري و ولايت جامعه اسلامي بايستي بررسي وعمل شود، آيا همين اينك همان گونه است؟ولايت دراسلام ناشي از ارزشهاست؛ ارزشهايي كه وجود آنها، هم آن سمت وهم مردم را مصونيت مي بخشد، مثلاً عدالت به معناي خاص ـ يعني آن ملكه اي نفساني ـ از جمله شرايط ولايت است. اگر اين شرط تأمين شد، ولايت يك چيز آسيب ناپذير است؛ زيرا به مجرد اين كه كمترين عمل خلافي كه خارج از محدوده و خارج از اوامر و نواهي اسلامي است، از طرف آن ولي يا والي تحقق پيدا كرد، شرط عدالت سلب مي شود. كوچكترين ظلم و كوچكترين كج رفتاري كه خلاف شرع باشد، عدالت را سلب مي كند. هر تبعيضي، هر عمل خلاف و گناه و ترك وظيفه يي، عدالت را از والي سلب مي كند. وقتي هم كه عدالت سلب شد، او از آن منصب منعول مي شود.

در كدام سيستم حكومتي دنيا چنين شكلي وجود دارد؟ در كدام طريقش ضمانت و نظارت مردمي، چنين روشي وجود دارد كه درآن، خير انسانيت و خير جامعه و مصالح بشري و ارزشها باشد؟

ولايت، آن حكومتي است كه شخص حاكم با آحاد مردم داراي پيوندهاي محبت آميز و عاطفي و فكري وعقيدتي است. آن حكومتي كه زوركي باشد؛ آن حكومتي كه با كودتا همراه باشد؛ آن حكومتي كه حاكم، عقايد مردمش را قبول نداشته باشد وافكار و احساسات مردمش را مورد اعتنا قرار ندهد؛ آن حكومتي كه حاكمحتي درعرف خود مردم،مثل حكومتهاي امروز دنيا از امكانات خاص و از برخورداريهاي ويژه برخوردار باشد وبراي او، منطقه ي ويژه يي براي تمتعات دنيوي وجود داشته باشد، هيچكدام به معناي ولايت نيست و ولايت، يعني آن حكومتي كه درآن، ارتباطات حاكم با مردم، ارتباطات فكري و عقيدتي، عاطفي، انساني و محبت آميز است مردم به او متصل و پيوسته اند؛ به او علاقه مند و او منشاء همه ي اين نظام سياسي و وظايف خود را از خدا مي داند و خود را عبد و بنده ي خدا مي انگارد.

در ادامه مقام معظم رهبري مي فرمايند : اين جا نظام سياسي جوري است كه برايمان و عقيده و دين و عواطف استوار است. اين رابطه ايي كه امروز بين اين حدمتگزار شما و شما جوانها دراين منطقه و ديگر مناطق كشور وجود دارد اين يك چيز بديع وجديد و بي سابقه و بي نظيري است؛ هيچ جا اين جور نيست، اين پيوند، يك پيوند تعارف آميز نيست؛ يك پيوند ديني است.1

در ادامه بايد عرض كنيم درانتخاب رهبر كه يكي از مسايل تخصصي است آن چيزي كه بهترين هارا نشان مي دهد، آزمونهاي بررسي تحقيقي و تخصصي است ملاك تصدي بعضي افراد دربعضي شغلهاي حساس اين است كه همواره قوي ترين افراد درآن رشته و متخصص ترين آنها بايد مسؤوليت را در دست داشته باشند و اقتضاي آن اين است كه همواره از كارآمدترين و متخصص ترين افراد درآن استفاده شود. اين ملاك ثابتي است مجلس خبرگان كه وظيفه تعيين رهبري را بر عهده دارد در امر خطير كشف واجد شرائط دربين فقها از ابزارهاي مختلف كمك گرفته نظير :

1- شايستگي علمي مناسب

2- عدالت و تقواي مناسب

3- مشاوره و رايزنيهاي مختلف و متعدد قبل از گزينش

4- نظارت مستمر خبرگان بر كار رهبري طبق قانون

5- نظارت عمومي از سوي آحاد مردم و تذكرات و انتقادهاي خيرخواهانه

برغم وجود اين پارامترها درانتخاب ولي فقيه اشتباه به حداقل مي رسد و در صورت از دست رفتن ويژگيها و شرايط ولي فقيه خود خبرگان طبق قانون حق عزل رهبري را دارند.

استاد مصباح در اين زمينه مي فرمايند : در جمهوري اسلامي كه هدف آن ادارة جامعه با قوانين اسلامي و اسلاميت نظام، فقط با ولي فقيه تضمين مي گردد، راه معقول و قابل اعتماد براي انتخاب بهترين فقيهي كه داراي ويژگي هاي رهبري است، انتخاب توسط فقيهاني است كه فقها را مي شناسند بنابراين، براي اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبري، انتخاب وي توسط خبرگان، از اعتماد بالاتري برخوردار است. افزون بر اينكه فقهاي عضو خبرگان كمتر تحت تأثير تبليغات و جوسازي ها واقع مي شوند. و در نتيجه در جو آرام و مطلوبي ولي فقيه را كشف وبه مردم معرفي مي كنند و هرگاه و به هر دليلي منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبري را از دست داده است و يا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از او اقوي و بهتر است، رهبري خودبه خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگري را جانشين وي سازند. اهميت اين نكته وقتي آشكار مي شود كه فقيهي با كفايت ولايق چون حضرت آيت ا...خامنه اي بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه اي عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعي است كه محوريت چنين فقيهي نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيت از ايشان بكوشند. در ادامه سخني از امام خمينيره را پايان بخش پاسخ قرار مي دهيم :

اميدواريم كه يك جلوه ولو بسيار ناقصي از ولايت علي( در كشور ما شده باشد. بايد توجه بكنيم، كافي ندانيم اين كه تظاهر كنيم و شعاربدهيم، اينها كافي نيست. دولت واقعاً بايد با تمام قدرت آن طوري كه علي( براي محرومين دل مي سوزاند دل بسوزاند...

) پرسش وپاسخ از محضر مقام معظم رهبري،ص52و50

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.