-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39141 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

منظور از اينكه امام رضا( را غريب الغربا مي گويند چيست؟غريب الغربا به معناي غريب غريبان است و كسي را گويند كه از همه غريب تر است. در خصوص علت بروز و شيوع اين لفظ(غريب الغربا) در مورد امام رضا( در لسان عامة مردم پس از شهادت ايشان، اساس آن همان رواياتي است كه در خصوص شهادت و مكان دفن ايشان وارد شده است.

از رسول خدا( روايت گرديده : پاره اي از تن من در خراسان مدفون خواهد شد و هر غمناكي كه او را زيارت كند، خداوند غمش رابرطرف گرداند وهرگناهكاري كه او را زيارت كند،البته گناهانش را بيامرزد.(1)

اميرالمؤمنين علي( نيز در اين باره مي فرمايد : به زودي مردي از فرزندان من در خراسان بوسيله زهر كشته خواهد شد، كه نام او همنام من و نام پدرش نام پسر عمران(موسي() است، آگاه باشيد كسي كه او را درغربتش زيارت كند،خداوند گناهان او را بيامرزد.(2)

در حديث معتبر از امام رضا( روايت گرديده كه فرمود : زود باشد كه كشته شوم به زهر، به ظلم و ستم و مدفون شوم در كنار هارون الرشيد، و بگرداند خداوند تربت مرا محل تردد شيعيان و دوستان من، پس هر كه مرا در اين غربت زيارت كند، واجب شود بر او كه من او را زيارت كنم در روز قيامت.(3)

هنگامي كه مأمون قصد خود را آشكار و پيشنهاد ولايت عهدي امام را مطرح كرد، امام نپذيرفت. تا آنكه اصرار كرد و عاقبت امام را تهديد به كشتن كرد. امام فرمود : حال كه چنين است، خداوند مرا از اينكه خود را با دست خود به نابودي كشانم، بازداشته، ناگزير مي پذيرم، بشرط اينكه هيچ عزل و نصبي به دست من صورت نگيرد.(4)

مأمون با اينكار مي خواست از قيام و شورش علويان كه حكومت او را تهديد مي كردند، جلوگيري كند و علاوه بر آن به گمان باطن خويش، واقعيّت امام را به مردم نشان دهد. در حالي كه خود بيش از همه به زهد و تقوي و قداست امام رضا( اعتراف داشت، مي خواست به مردم وانمود كند كه قضيه زهد و تقواي ايشان، آن گونه كه مي پنداريد نيست، زيرا امام براي رسيدن به حكومت، تظاهر به زهد مي كند. او قصد داشت با بدنام كردن امام(، چنين وانمود كند كه پيشواي مكتبي شما، با پذيرفتن ولايت عهدي قصد رسيدن به حكومت و قدرت را دارد. در عين حال خود مأمون در انظار مردم، به شدّت تظاهر به دين و علاقه مندي به اهل بيت مي كرد. و امام ( از نفاق و مكر و فريب او آگاه بود. يكي از دلايل پذيرش ولايت عهدي از سوي امام، در حقيقت بر ملا كردن چهرة واقعي مأمون براي مردم بود.

خضوع و خشوع و متانت امام در ميان مردم و عمل به سيره و سنت رسول خدا، حقيقت باطني امام را بيش از پيش براي مردم آشكار ساخت، و حسادت مأمون به امام، در مدّت كوتاه ولايت عهدي ايشان و عاقبت به شهادت رساندن اين امام هُمام، نقاب از نفاق و ايمان دروغين مأمون برگرفت.

طبق روايت، امام طي اقامت كوتاه خويش در خراسان، پيوسته دچار درد و رنج و اندوه بود و آرزوي مرگ مي كرد. و نيز نقل گرديده كه روزهاي جمعه، هرگاه از مسجد بازمي گشت، مي فرمود : پروردگارا اگر گشايش كارم از آنچه در آن قرار دارم، مرگ است، هر چه زوتر مرگم را فرا برسان. (5)تحمل مأمون و اطرافيانش و آمد و شد ميان آنها و نشست و برخاست با آنان و سوء استفاده مأمون از وجود مقدس امام، در جهت اغراض و مصالح حكومت، همه اينها ماية دل آزردگي و ناراحتي و ناخشنودي امام، تا سرحدّ مرگ بود.

امام( در موقعيتي قرار داشت، كه هم از بُعد مكاني غريب بود و هم از بُعد عقيدتي. هم مجبور بود از دوري خانواده و ياران و مكاني كه به آن علاقه مند بود(مدينه)، دلتنگ باشد، و هم در ميان گروهي بسر برد، كه هيچ سنخيّتي از نظر فكر و مرام و عقيده به آنان احساس نمي كرد و در عين حال ناظر اعمال رياكارانةشان بود، و از نيرنگ و نفاق دروني آنان نيز به خوبي آگاه بود. اينها وجود مقدس امام را بشدت آزار مي داد. لذا عنوان غريب الغربا، مصداق چنين غربتي است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. تحفة الزائر، بنقل از مفاتيح الجنان

2. كامل الزيارات، باب 101،ص919

3. مفاتيح الجنان

4. بحارالانوار، ج49،ص144، بنقل از امامان شيعه و جنبشهاي مكتبي، علامه مدرّسي، ص263

زندگي دوازده امام معصوم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.