-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39142 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه بگوييم قرآن اصلاً تحريف نشده بلكه كلماتي يا قسمتهايي از آن كم شده؟ اين قرآن فعلي كه در دسترس همگان است را عثمان بن عفان گرد آوري كرده؟ آيا قرآني كه عثمان گردآوري كرده با قرآني كه اميرالمؤمنين علي( گردآوري كرده يكي است؟كسانيكه اندك آشنايي با تاريخ اسلام و مسلمين داشته باشند و از اهتمام رسول اكرم( و جانشينان معصومش ( به كتابت و ضبط قرآن آگاه باشند و همچنين از اهتمام مسلمانان به حفظ كردن آيات قرآن مطلع باشند ـ بطوريكه تنها در يك جنگ عدد شهدايي كه حافظ قرآن بودند، به هفتاد نفر رسيد ـ و نيز نقل متواتر قرآن در طول چهارده قرن و اهتمام به شمارش آيات و كلمات و حروف مانند آن باخبر باشند، چنين كساني احتمال كمترين تحريف در اين كتاب شريف را نخواهند داد.

... زياد نشدن چيزي بر قرآن كريم مورد اجماع همه مسلمانان، بلكه همه آگاهان جهان است، چرا كه اگر فرض شود مطلب تامي يا حتي يك كلمه يا آيه كوتاهي به قرآن افزوده شده، لازمه اش بهم خوردن نظم قرآن و خارج شدن آن از حالت اعجاز آميزش ميباشد و در اينصورت، قابل تقليد و آوردن مثل آن خواهد بود و به همين دليل، كم شدن كلمات يا جملاتي كه موجب خروج آيات از حالت اعجاز باشد، نفي مي گردد.

بزرگان علماء اسلام از شيعه و سني نيز تصريح و تأكيد كرده اند به اينكه : همانگونه كه چيزي بر قرآن كريم افزوده نشده، چيزي هم از آن كم نشده است و براي اين مطلب دلايل فراواني آورده اند، ولي متأسفانه در اثر نقل پاره اي روايات مجعول در كتب حديث فريقين و برداشت نادرست از برخي روايات معتبر، بعضي احتمال داده اند و يا حتي تأييد كرده اند كه آياتي از قرآن كريم حذف شده است. اما علاوه بر وجود قرائن منطقي تاريخي بر مصونيت قرآن كريم از هر گونه تحريفي، خواه به زياد كردن باشد و خواه به حذف كردن و علاوه بر اينكه حذفي كه موجب بهم خوردن نظم اعجاز آميز آن باشد، بوسيله دليل اعجاز نفي ميشود، ميتوان مصونيّت از حذف آيه يا سوره مستقل را از خود قرآن كريم، استفاده كرد. يعني بعد از آنكه ثابت شد كه همة قرآن موجود، كلام خداست و چيزي بر آن افزوده نشده، مفاد آيات آن، به عنوان محكمترين دلايل نقلي و معتبري، حجت مي شود. و يكي از مطالبي كه از آيات كريمه قرآن بدست مي آيد، همين است كه خداي متعال،مصونيّت اين كتاب را از هر گونه تحريفي ضمانت كرده است، بر خلاف ساير كتب آسماني، كه نگهداري آنها به عهده مردم گذاشته شده بود. اين مطلب از آيه (9) سوره حجراستفاده مي شود، كه مي فرمايد : اِنا نحن نزلنا الذكر و اِنا له لحافظون. اين آيه شريفه از دو جمله تشكيل يافته است؛ در جمله اول (انا نحن نزلنا الذكر)، بر اين مطلب تأكيد شده كه قرآن كريم، از طرف خداي متعال نازل شده و در هنگام نزول، هيچگونه تصرّفي در آن صورت نگرفته است. و در جمله دوم (و انا له لحافظون)،با استفاده مجدّد از ادوات تأكيد و هيئتي كه دلالت بر استمرار مي كند، محفوظ بودن هميشگي قرآن از هرگونه تحريفي تضمين شده است.

البته خاطرنشان مي كنيم كه منظور از مصونيّت قرآن شريف از تحريف، اين نيست كه هر جا كتابي به نام قرآن يافت شود، قرآن كامل و محفوظ از اشتباهات كتابتي و قرائتي باشد و يا هيچگونه تفسير غلط و تحريف معنوي دربارة آن امكان نداشته باشد و يا آيات و سوره هاي آن،به ترتيب نزول تنظيم شده باشد، بلكه تصور اينست كه قرآن كريم آنچنان در ميان بشر باقي بماند، كه طالبان حقيقت، امكان دسترسي به همةآيات آن را، بدانگونه كه نازل شده است، داشته باشند.(1)

و در پاسخ به قسمت دوم پرسش شما، عرض مي شود كه در روايتي حضرت امام محمد باقر( مي فرمايند : هر گاه قائم آل محمد( قيام كند، خيمه هايي نصب مي كند براي كسانيكه قرآن را همانطور كه نازل شده، به مردم تعليم دهند و در آنروز اين مشكلترين كارهاست، زيرا آن قرآن، به عكس قرآن فعلي جمع آوري شده است. (2) در تفسير اين روايت گفته شده است، قرآني كه امام زمان( مي آورند و به مردم تعليم مي دهند، با قرآن فعلي اين فرق را دارد، كه توسط مولاي متقيان حضرت علي( جمع آوري شده است، و به همان نحو كه در مدّت بيست و سه سال نازل گرديده بود، ولي هيچكدام از اين قرآنها، يعني قرآن جمع آوري شده توسط حضرت علي( و قرآن جمع آوري شده توسط عثمان بن عفان (قرآن كنوني)، از لحاظ كلام الهي كمي و كاستي ندارد. (3)

پس قرآن جمع آوري توسط عثمان، از نظر تعداد آيات و سوره ها و كلمات، همان قرآني است كه نزد ا ميرالمؤمنين است و فرق آن در نظم و ترتيب سوره هاست، يعني قرآن جمع آوري شدهتوسط علي ( ، بر اساس شأن نزول و به ترتيبي كه بر پيامبر( نازل شده، مي باشد.

و از جمله دلايل مهمي كه بر عدم تحريف قرآن جمع آوري شده توسط عثمان، دلالت مي كند، استفاده اهل بيت( از همان قرآن گردآوري شده توسط عثمان است. و در هيچ جايي نيامده كه امامان( بگويند كه اين قرآن كم و زياد شده است، چون اگر چنين اتفاقي مي افتاد، حتماً اهل بيت( بخاطر مهم بودن مسأله، جلوي آن را مي گرفتند.(4)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. آموزش عقايد، مصابح يزدي، ج (1-2-3) ، ص 271-274 (با اندكي حذف)

2. ارشاد، جابر جعفي


3. مهدي موعود، علي دواني، ص1121

ر . ك : تاريخ قرآن، آيت ا...محمد هادي معرفت، انتشارات سمت

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.