-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39167 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوست دشمن علي؛ دشمن علي است، چرا اهل تسنن كه دوست دشمن علي هستند را برادران اهل تسنن مي خوانيم؟در خصوص سؤالي كه فرموديد نكات زير قابل توجه است :

1.رواياتي موجود است كه بيان كننده اين مطلب مي باشند. كه دشمن علي، كافر، منافق و مبغوض خدا و رسول ( است.

2- منتها بايد به اين نكته مهم توجه داشت، كه به چند دليل ما آنها را برادر مي خوانيم :

الف : اكثر اهل تسنن، و خصوصاً عوام الناس آنها، به خاطر تبليغات زياد و مسمومي كه وجود داشته، اين اعتقاد را پيدا كردهاند. و خيلي از آنها واقعاً معذورند. و مسأله چند سنّي متعصّب و وهّابي مسلك، از اين گروه جداست.

ب : همانطور كه تاريخ گواه خوبي بر اين مطلب است، بزرگترين حربه و نقشة استعمارگران براي محو و نابودي اسلام، همين ايجاد اختلاف و تفرقه بين مسلمين بوده است. به جرأت مي توان گفت كه استعمارگران منافعي را كه به سبب تفرقه به دست آوردند، به هيچ سبب ديگر نمي توانستند به دست بياورند. زيرا وقتي گروههاي مسلمان اتحاد نداشته باشند، و از همديگر بيزاري بجويند، و يكديگر را فحش دهند و لعن كنند، دشمن مي تواند به راحتي اهداف استعماري خود را پياده كرده، بر ممالك اسلامي تسلط بيابد. قرآن كريم مي فرمايد : ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم(1) ، يعني (نزاع و اختلاف نكنيد، به سبب اختلاف آراء و عقيده ها؛ كه اگر چنين كنيد، بد دل مي شويد و آبروي شما مي رود.)

ج ـ مسأله دل و درون، با مسأله ظاهر فرق مي كند. زيرا توريه، تقيّه و ... ، چيزهايي است كه در اسلام، مورد سفارض اكيد واقع شده؛ كه در مواقع آن، حتماً از آنها استفاده شده است. چه بسا يك فرد شيعه در دل دشمن سرسخت و اهل تسنن متعصب است، كه آگاهانه دشمنان حضرت علي( را دوست مي دارند؛ اما در ظاهر تقيّه مي كند، و به زبان اين دشمني را اظهار نمي كند. زيرا اين قبيل كارها در اسلام بسيار سفارش شده است.

خداوند متعال همة ما را از شيعيان واقعي معصومين ( قرار بدهد. ان شاءا...

منابع و مآخذ :

1. سوره مباركة انفال/آيه48

شبهاي پيشاور، سلطان الواعظين شيرازيرحمة ا... عليه ، ص782و783و1003و1005مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.