-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39169 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا حلال و حرام در اسلام و حلال و حرام از نظر امامان بر اثر تغيير زمان و مكان قابل تغيير است يا خير؟

اساسي ترين منبع دريافت احكام الهي، و شناخت حلال و حرام خداوند، كتاب خدا و سنت پيامبر اكرم? مي باشد. و امامان از اهل بيت پيامبر( به عنوان ناقلان سنت پيامبر ( و گنجينة علوم وي قلمداد مي گردند. در زمان غيبت امام معصوم( نيز طبق دستور خود امام ( كه مي فرمايند : امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الي رواة حديثنا ... ، بايد احكام اسلام را از مجراي فقهاي عالم و عادل دريافت نمود. و در واقع فقها احكام اسلام را از آيات قرآن، سنت پيامبر، عقل و اجماع دريافت مي نمايند. و بازگو كنندة احكام شرع مقدّس اسلام در عصر حاضر مي باشند. بنابراين مراجعه به فقيه جامع الشرايط، رجوع به امام معصوم( مي باشد.

با اين مقدمه كه ارائه شد، وارد بحث عنصر زمان و مكان در فقه مي شويم. حضرت امام خميني( مي فرمايند : عامل زمان و مكان را بايد در اجتهاد دخالت داد : دخالت زمان و مكان در اجتهاد به اين معني نيست كه حكم خدا عوض شود، بلكه معنايش اين است كه آن احكام كلي، بر مصاديق متغير منطبق مي شود؛ و اين تطبيق در زمانهاي مختلف و مكانهاي مختلف فرق مي كند. پس حكم خدا تغييري نمي كند، آن احكام روي عناوين خودش صادق است؛ تنها مصداق اين عناوين است كه تغيير مي كند. (1)

مسأله اي كه بايد در نظر گرفته شود، اين است كه گاهي حلالها و حرامها خودشان عيناً حرام و حلال هستند، در اين صورت هيچ وقت و در هيچ مكاني حلال نمي شوند. مثلاً خود عمل زنا حرام است، پس تا روز قيامت و در همه جا حرام است؛ زيرا حرمت روي خود عنوان زنا رفته است. حرمت شراب، گوشت خوك و سگ، و غيره،مثالهاي ديگري از اين قبيلند. و يا گاهي حلال بودن روي خود عنوان مسايل رفته است؛ مثل گوشت گوسفند و ... . پس اگر حليّت و حرمت روي عنوان خود مسأله برود، هميشه حلال يا حرام است.

و اگر حرمت و حلال بودن چيزي روي خود عنوان نرفته باشد، بلكه بعنوان اينكه مصداق و موضوعي از حرام و حلال است، حرام يا حلال شده باشد، تا وقتي كه موضوع و مصداق آن عنوان حرام باشد، حرام است؛ اما اگر از موضوع و مصداق حرام خارج شود، ديگر دليلي بر حرمت آن نيست.

مثلاًخود عنوان قمار حرام است، و هميشه و در همه جا قمار حرام است. حال قمار مصاديقي دارد، كه مثلاً يكي از آنها شطرنج است.

پـس شطرنج كـه حرام شده، بخاطر اين است كـه موضوع و مصداق قمـار است؛ نـه اينكـه خود شطرنج صرف نظر از اينكـه قمـار باشد يا نباشد، حرام است. پس هرگاه و در هر زمان و شرايطي شطرنج جزء مصاديق قمار باشد، و با گفتن شطرنج، قمار به ذهن انسان متبادر شود، حرام است؛ ولي اگر بر اثر شرايط زماني و مكاني، شطرنج از مصاديق قمار خارج شد، ديگر وجهي بر حرمت آن نيست؛ چون ديگر قمار بحساب نمي آيد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. حكومت اسلامي و ولايت فقيه، آيت ا... مصباح يزدي، ص 81مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.