-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آياحضرت محمد( وحضرت علي ( باهم ازلحاظ درجه برابرند؟توضيح دهيددر پاسخ به سؤال شما دوست عزيز عرض ميشود از فضايل حضرت علي ( آنست كه حضرت نفس و جان پيامبر خوانده شده اند توضيح اينكه : وقتي نصاراي نجران لجاجت نموده و زير بار اسلام نرفتند دستور مباهله صادر شد قرآن فرمود : فقل تعالوا ندع ابنائنا و انبائكم ونسائنا و نسائكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل ... (1) ( پس هر كس با تو درباره عيسي در مقام مجادله بر آيد بعد از آنكه آگاهي يافتي) بگو بياييد ما و شما بخوانيم فرزندان و زنان و نفوس خود را تا با هم به مباهله برخيزيم ( در حق يكديگر نفرين كنيم ) تا دروغگو و كافران را به لعن خدا گرفتار سازيم.

حال به اتفاق همه مفسرينمنظور از ابناء در آيه,حسن و حسين ( است و منظور از نسائنا وجود مبارك صديقه طاهره ( است و منظور از انفسنا وجود نازنين حيدر كرار ( است. امّا اينكه منظور از انفسنا و اينكه علي ( نفس پيامبر است يعني چه ؟ و آيا منظور اينست كه اين دو نفس يكي هستند و در خارج دوئيت در كار نيست و اتحاد است ؟ خير چون اتحاد باطل است. پس منظور از انفسنا يعني علي جان پيامبر است و مساوي با آن حضرت در كمالات به جز نبوت است و بدون ترديد پيامبر از همگان افضل است و علي (مساوي افضل الناس است و مساوي الافضل افضل است پس علي ( (مانند پيامبر) از همگان افضل است و خود پيامبر( درباره حضرت علي ( ميفرمايند : يا علي انك تري ما اري و تسمع ما اسمع الا انك لست بنبي بل انت وصي و انك لعلي خير يعني اي علي تو مي بيني آنچه را كه من مي بينم و مي شنوي آنچه را كه من مي شنوم غير از آنكه تو نبي نيستي بلكه وصي هستي و بر خير مي باشي . (2)

در دعاها نيز اين مضمون به چشم مي خورد مثل اينكه پيامبر مي فرمايد انا و علي من شجره و احده و ساير الناس من شجر شتي .(3)

علامه طباطبائي نيز تصريح مي كنند كه ائمه اطهار(به حسب مقام نورانيت در يك درجه هستند و يكي مي باشند . (4)منابع و مآخذ :

1_ قرآن كريم ، سوره مباركه آل عمران ، آيه 61

2_ شرح كشف المراد ، علي محمدي ، ص 647.

3_ دعاي ندبه

4_ 665 پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبائيمطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.