-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39172 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اصحاب رس چه كساني بودند و در خلافت كدام امام زندگي مي كردند؟در قرآن كريم از اصحاب الرّس يعني قوم اهل گودال يا چاه دوبار به نام ياد شده است.

1. در سوره فرقان، آيه 38 : و عاد و ثمود و اصحاب رس و نسلهايي فراوان را در ميان اينان هلاك كرديم.

2. سوره ص، آيه 12 : پيش از آنان قوم نوح و اصحاب رس و ثمود تكذيب پيشه كردند.

همانطور كه ديديم در آيات اشارة مفصلي در مورد چگونگي كفر و تكذيب آنان نيامده است. درنتيجه مفسّران و محققان هيچ چيز به قطع و يقين دربارة آن نمي دانند.

نام پيامبر اصحاب الرّس را مفسّران به اختلاف : شعيب، حنظله و ياموسي ـ غير از حضرت موسي ـ ذكر كردهاند.(1)

گويا آنان درخت صنوبري را كه يكي از فرزندان حضرت نوح كاشته بود، مي پرستيدند، آنها دوازده شهر آباد داشتند كه بر كنار نهري به نام رس بود. بعضي نيز گمان كرده اند در واقع همان رود ارس مي باشد.

هنگامي كه آنها در كفر و بت پرستي فرو رفتند، خداوند پيامبري از بني اسرائيل به سوي آنها فرستاد اما آنها ايمان نياوردند. پيامبر از خداوند تقاضا كرد آن درخت بخشكد، و چون درخت خشكيد مردم تصميم بر كشتن آن پيامبر گرفتند، چاهي عميق كندند و او را در آن افكندند. خداوند به خاطر اين اعمال زشت و اين ظلم و ستمها آنها را به عذاب شديدي گرفتار كرد و نابود ساخت.(2)

مفسّران با توجه به اينكه اين قوم در كنار قوم عاد و ثمود ذكر شده اند آنها را مربوط به زمانهاي بسيار دور پيش از اسلام ميدانند، بنابراين در زمان هيچ كدام از امامان كه شما فرموديد، نبوده اند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. دانشنامة قرآن پژوهي. ج1، ص235

2. برگزيده تفسير نمونه، ج3، ص337

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.