-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39176 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا سني ها از عمر پشتيباني مي كنند توضيح دهيد؟علت حمايت سني ها از عمر دلايل متعددي دارد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي نماييم :

دليل اول تعصب و لجاجت مي باشد كه عموماً( درعلماي اهل سنت بيشتر ديده مي شود. در اينجا سخنان يكي از علماي اهل سنت را كه پس از تحقيق به مذهب شيعه مشرف شده را مي آوريم. ايشان دكتر محمد تيجاني هستند كه چگونگي شيعه شدنش رادر كتاب بسيار ارزشمند آنگاه هدايت شدم آورده است.

ايشان در بخشي از كتاب آورده است : اي اهل و عشيرة من؛ بياييد با هدايت خداي تبارك و تعالي، در جستجوي حقيقت گام نهيم و عصبيّت را كنار گذاريم زيرا ما قربانيان عباسيان و قربانيان تاريخ تاريك و قربانيان جمود فكري و عقبگرايياي هستيم كه گذشتگان براي ما خواستند، ما بدون ترديد، قربانيان فريب و نيرنگي هستيم كه معاويه و عمروبن عاص و مغيرة بن شعبه و امثال آنها بدان معروف شدند.(1)

همانطوركه مشاهده مي كنيد نيرنگ عباسيان و امويان نيز از جمله دلايل ديگر اين حمايت مي باشد كه در اعتراف اين عالم و دانشمند مسلمان نيز آمده است.

امويان و عباسيان به علت دشمني باشيعيان و اهل بيت با جعل احاديث در خدشه وارد كردن به چهرة اهل بيت( و بالا بردن منزلت صحابه بسيار كوشيدند تاحدي كه اصحاب را با اهل بيت در صلوات ملحق كردند تا مردم را به اين اشتباه بياندازند كه فكر كنند اصحاب و اهل بيت در يك سطح از فضيلت قرار دارند.(2)

دكتر محمد تيجاني در جاي ديگر پس از اينكه با تحقيق به حقايقي دست مي يابد مي گويد : به جان خودم قسم، اين همان حقي است كه راه گريزي از آن نيست تنها كافي است انسان از تعصب بيهوده اش رهايي يابد و خودسري و لجاجت را كنار گذارد و در برابر استدلال روشن، سرتسليم فرود آورد.(3)

همانطور كه از اين مطالب برداشت مي شود لجاجت و تعصب از عمده ترين موانع رسيدن به حقيقت مي باشد.

از جمله دلايل ديگر بسته بودن راه عقل و استدلال مي باشد. دكتر محمد تيجاني در جاي ديگر كتاب خود به اين دليل اشاره دارد و مي گويد : و من هنگامي كه بعضي از موضعگيريهاي اصحاب نسبت به رسول ( را بررسي مي كنم سرگردان و متحيرميشوم، نه تنها از برخورد آن اصحاب، بلكه از موضع علماي اهل سنت و جماعت نيز آنها اصحاب را براي ما چنين از برخورد آن اصحاب، بلكه از موضع علماي اهل سنت و جماعت نيز. آنها اصحاب را براي ما چنين تعريف مي كنند كه همواره بر حقاند و هيچ كس حق تعرض و انتقاد از آنان را ندارد و بدينسان پژوهشگر را از دست يابي به حقيقت منع كرده و او را در تناقضات فكري، گرفتار مي سازند.(3)

از جمله دلايل ديگر حمايت سني ها از عمر نقل روايتهاي دروغيني است كه در كتاب صحاح (از كتب حديثي) آنها آمده است بطوري كه منزلت خلفا را بقدري بالا برده اند مثل اينكه آنها فرشتگاني هستند كه از هر گونه خطا و اشتباه مصون ميباشند. در كتاب آنگاه هدايت شدم در اين زمينه آمده است كه؛ روايتهاي دروغيني نقل مي كنند كه حضرت فرموده است : اگر خداوند ما را به مصيبتي گرفتار ساخت، هيچكس از آن نجات پيدا نمي كند مگر فرزند خطاب(عمر) و شايد زبان حالشان مي گويد : اگر عمر نباشد پيامبر هلاك مي شود.(4)

از جمله دلايل ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد اين است كه برخي از اهل سنت از پيشواياني پيروي مي كنند كه هم اكنون مشخص شده كه آنان بعلت حضور در جو غالب سني ها و ترس از جان خود، تقيه نموده اند مانند مولوي و سعدي كه گفته مي شود شيعه هستند اما تقيه كرده اند.

مطالبي كه بيان شد مختصري از دلايل است كه به محضرتان رسيد. شما مي توانيد با مطالعه كتبي در اين زمينه مطالب مفصل تري را بيابيد از جمله كتابهايي كه مي توان معرفي نمود همين كتاب آنگاه هدايت شدم است كه بسيار مفيد و قابل استفاده مي باشد.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. كتاب آنگاه هدايت شدم، دكتر محمد تيجاني، ترجمه جواد مهري، ص289

2. همان، ص151

3. همان، ص157

همان، ص148

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.