-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39262 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مي گويند خدا به هر كس هر چه قابليت داشته است نعمت عطا كرده است مثلاً پيامبران اين قابليت را داشته اند كه پيامبر شوند و خدا خواسته كه آنها پيامبر شوند و خدا خواست كه آنها در عصمت در تمام نعمتهاي معنوي ديگر از ديگران برتر باشند اگر خدا مي خواست اين قابليت را به من عطا مي كرد از درجه معنوي بالاتر برخوردار باشم ؟

در پاسخ شما بايد عرض كينم كه خواست ومشيّت الهي آميخته با حكمت و مراعات نظم و مصلحت عمومي جهان آفرينش است. بنابر اين هر كار كه از خداوند سر مي زنددر نوع بهترين و صحيح ترين است. توضيح مطلب اينكه مشيت الهي از حكمت او سرچشمه مي گيرد و حكيم بدون دليل اراده نمي كند و بي حساب كاري را انجام نمي دهد. (1)

خداوند با علم نامحدود خود مي داند كداميك از بندگان او با استفاده از اختيار خود بهتر مي تواند قدر موهبت هاي الهي را بشناسد و مسؤوليت هاي ناشي از آن را نيز عهده دار شود.

رعايت مساوات زماني مطرح است كه همه افراد داراي حق مشترك باشند ، اما جايي كه اصلاً حقي در بين نيست ، جاي مساوات هم نيست و فرق گذاشتن ميان افراد ظلم و ستم محسوب نمي گردد. اين بدان معناست كه موجودات عالم از ابتدا حقي بر خداوند نداشته و ندارند تا تفاوت و اختلاف در آفرينش آنها بي عدالتي باشد ،آنچه از جانب خداوند به عالم هستي افاضه شده ، فقط جنبه احسان داشته . در ثاني كساني كه از موهبت بيشتري برخوردارند تكليفشان نيز نزد پروردگار بيشتر و سنگين تر است ، و هيچ كس پيش از قوة جسماني و نيروي عقلاني اش مسؤول نخواهد بود ، و اين عين عدالت است. (2)

امام صادق (ع) مي فرمايد : خداوند از ميان بندگان خود پيامبران را برگزيد ، نه از آن جهت كه آنان استحقاق آنرا داشتند ، بلكه هنگامي كه خدا آنان را آفريد ، مي دانست كه آنان فرمان او را مي برند و بندگي او را مي كنند ، و بر او شرك نمي ورزند ، پس اينان بواسطة فرمانبرداريشان بوده كه به جايگاه بلند مرتبه در نزد خدا دست يافته اند. (3)

از طرفي موضوع عصمت در پيامبران داراي دو جنبه است ، يكي مصونيت از خطا و اشتباه كه با توجه به نقش هدايتگري آنان در ميان افراد بشر ، ضرورتاً به هنگام دريافت وحي و ابلاغ آن به مردم بايد از اشتباه بدور باشند در غير اين صورت اعتقاد مردم نسبت به گفته هاي آنان سلب مي گردد و اين نوع عصمت ، نوعي موهبت است از جانب خدا به آنها ، كه مردم عادي از آن محرومند ، بدان جهت كه مسؤوليتي كه انبياء دارند ، افراد عادي ندارند. جنبه ديگر عصمت ، مصون بودن از گناه و عصيان است . اين نوع عصمت جنبة اجباري ندارد ، بلكه اختياي است ، كه اگر غير از اين باشدپرهيز از گناه براي انبياء الهي ارزش محسوب نمي گردد. اما چنين عصمتي چگونه حاصل مي گردد ؟ هنگامي كه انسان مكرراً از انجام گناه و معصيت اجتناب ورزد ، بتدريج اين عمل به صورت عادت در مي آيد و يا به عبارتي ملكه روح او مي شود _ اصولاً هر عملي كه انسان به دفعات تكرار كند كم كم به صورت عادت و و سپس به صورت ملكة راسخة روح او در مي آيد ، به گونه اي كه ترك عمل مذكور عادتاً براي او امكان پذير نيست _ زماني كه اجتناب از گناه ، ملكه روح انسان گردد ، حالت تقوا در فرد بوجود مي آيد كه عادتاً مرتكب نگاه نمي شود. ايجاد چنين مكه اي در روح به اختيار و اراده خود انسان است كه در اثر تكرار در پرهيز از معاصي بوجود آمده ، اگر اين حالت تقويت گردد ، انسان به مقام عصمت دست مي يابد ، لذا ترك گناه و دوري از محرمات الهي ، نيازمند ارادة قوي و نيرومند است . تحمل سختيها ، خو نكردن به تن پروري و عياشي و عادت دادن خود به زندگي سازنده مفيد، عمل واجبات و مستحبات ديني و پرهيز از مكروهات و انجام امور مباح درحد نياز ، در تقويت اراده انسان بسيار مؤثر است.(4)

بنابر اين عصمت معصومين عليهم السلام از گناه و سركشي ، نتيجه اراده و حسن انتخاب و تلاشهاي بي وقفه و فداكاريهاي بيدريغ آنان در راه خداست. از اينرو چنين عصمتي كاملاً اختياري و ارادي است و در انحصار افراد معدودي نيست ، بلكه ميزان عصمت از گناه در افراد ، به ميزان بندگي و توجه آنان به پروردگار عالميان است لذا هر آنكه خواهان فضل و رحمت بي دريغ خداوندي است ، بايد به سوي او بازگشت كند ، با هواي نفس مبارزه كرده و راه را بر شيطان ببندد و سر طاعت و بندگي به آستان ربّ جميل سايد و متقّي گرددكه فضايل اخلاقي و سجاياي انساني تنها در سايه تقوا نصيب آدمي گردد.

اين راهي است كه براي همه انسانها باز است و من و شما نيز مي توانيم در اين راه گام نهيم ، امّا چرا مايل به ورود به اين راه نيستيم ؟ جواب اين سؤال را بايد در هواي نفس خود بجوييم. و براي طلب و درخواست مقامات بالاتر كه خداوندبه ديگران داده و به ما نداده است بايد از خود بپرسيم كه آيا به مقدار توان و اختيار خود در اين مسير رفتيم تا مدّعي مقامات بالاتري شويم ؟ نظير طفل دبستاني كه درس نخوانده است ولي طالب قبولي با بهترين معدّل و ورود به مدارج بالاتر است.

پس براي ورود به هر مرتبه و منزل و مقامي بايد محرم آن مقام شويم و الاّ نامحرمان را بهآن حريم راهي نيست.

مدعي خواست كه آيد به تماشاگه رازدست غيب آمد و بر سينه نا محرم زدمنابع و مآخذ:

1-تفسير آيه 26 آل عمران

2_ بقره _ 286

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.