-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39267 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا امام حسين ( با اين كه مي دانست كه در روز عاشورا شهيد مي شود به كربلا رفت؟در مورد علم ائمه نكاتي را بايد مد نظر قرار داد: اولاً پيامبر( و ائمه اطهار( در مسائل عادي، فردي و امور اجتماعي، موظف به استفاده از علم عادي بوده اند. از اين رو همواره در اين گونه مسائل از طريق معمولي، تحقيق و كسب آگاهي نموده، و بر اساس برآيندهاي آن عمل مي كردند. سرّ اين مسأله نيز آن است كه آنان الگوي بشريتند و اگر در مسير زندگي و حركتهاي اجتماعي، راهي غير از اين بپويند، ديگر جنبه اسوه بودن خود را از دست خواهد داد و جهانيان به بهانه آن كه آنان با علم لدني عمل مي كرده اند، از حركت هاي سازنده، انقلابي و اصلاحي باز خواهند ماند.

ثانياً برخي بر اين عقيده اند كه علم غيب براي پيامبر ( و امامان ( شاني است يعني، چنان نيست كه همواره هر چيزي را بالفعل بدانند. بلكه اگر بخواهند از طريق غيبي بدانند خواهند دانست و يا اگر خدا بخواهد، علم چيزي را در اختيار آنان خواهد گذاشت.

ثالثاً علم غيب به واقع محتوم و تغيير ناپذير تعلق مي گيرد. بنابراين برخي از آنچه پيامبر و امامان از طريق غيبي مي دانند، همان چيزي است كه حتماً واقعخواهد شد. مانند كسي كه از عمارت بسيار بلندي پرتاب گرديده و در بين راه مي داند كه به سرعت به زمين اصابت خواهد كرد. اين گونه آگاهي چيزي نيست كه با آن بتوان تغييري ايجاد نمود و سرنوشت چيزي را تغيير داد. به عبارت ديگر، گاهي علم به صورت تعليقي و شرطي است مثل اينكه انسان بداند اگر از منزل بيرون رود، تصادف خواهد كرد. اين قضيه اي شرطي است و فرد ممكن است با بيرون رفتن از خانه، خود را حفظ كند، ولي اگر بداند كه در روز معيني فلان حادثه براي او اتفاق خواهد افتاد و هيچ شرطي در كار نيست، آيا باز هم خواهد توانست از بروز آن جلوگيري كند؟ علم ائمه به كيفيت مرگ خود، مي تواند از اين نوع باشد.

و در خصوص امام حسين( بايد گفت آن عزيز تنها راه نجات دين اسلام را نثار خون خود مي دانست چنانكه به او الهام شده بود (ان الله شاء ان يراك قتيلا) و اين شهادت اجتناب ناپذير بود و امام( با علم به اين شهادت براي حفظ دين جدش به سوي كربلا رفت و در اين سفر چنان به قدم عشق مي رفت كه جز خدا نمي ديد و جز خواست خدا چيز ديگري نمي خواست و خداوند خواسته بود كه او در راه حفظ دين اسلام به شهادت برسد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.