-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39268 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شيعه واقعي كيست و آيا ما محب ائمه هستيم و يا شيعة واقعي هستيم؟شيعه يعني پيرو واقعي ائمه (ع) و براي شناخت آن علايم و نشانههايي از طريق خود معصومين (ع) در روايات بيان شده است كه از مهمترين آنها انجام واجبات و ترك محرمات و در مرحله بعدي انجام مستحبات و ترك مكروهات است. همچنين متخلق شدن به صفات پسنديده و دوري از اخهاي بد و دوستدار واقعي خدا و رسول و ائمه (ع) بودن و. كه ذكر همه آنها در اين نوشته ممكن نيست. براي آگاهي بيشتر ر. ك: 1- فضائل الشيعه، شيخ صدوق 2- صفات الشيعه، شيخ صدوق خصوصيات شيعه واقعي در يك كلمه تقوا و كار براي خداوند است كه قرآن ميفرمايد: إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ يك موعظه ميكنم و آن اين كه براي خدا كار كنيد. همچنين ميفرمايد: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اَللَّهُ مِنَ اَلْمُتَّقِي خداوند فقط از متقين قبول ميكند. امام صادق (ع) درباره وظيفه شيعيان فرموده است: كونوا لنازينا ولا تكونوا لناشيناً زينت و سبب افتخار ما باشيد نه اين كه باعث شرمندگي ما باشيد. در اين راستا حضرت علي (ع) ميفرمايد: اعيوني بورع واجتهاد وسداد سعي كنيد تقوا و ورع داشته باشيد. در اين راه تلاش كني و استقامت داشته باشيد و اما صادق (ع) شيعه واقعي را چنين معرفي ميكنند: شيعتنا اهل الورع والاجتهاد و اهل الوفاء والامانة و اهل الزهد والعباده، اصحاب احدي و خمسين ركعة في اليوم والليلة، القائمون بالليل، الصائمون بالنهار، يزكون اموالهم و يحجون البيت و يجتنبن كل محرم شيعيان ما اهل پارسايي و سختكوشي [در عبادت] هستن، اهل وفاداري و امانتدارياند. اهل زهد و عبادتاند. آنانند كه در شبانهروز 51 ركعت نماز ميگزارند. شبها را به عبادت سپري ميكنند و روزها را به روزهداري. زكات اموال خود را ميپردازند وند و از هر حرامي دوري ميكنند،(1).امام باقر (ع) نيز فرمودهاند: ما شيعتنا الا من اتقي اللَّه و اطاعه و ما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع واداء الامانه و كثرة ذكراللَّه شيعه ما كسي نيست مگر كسي كه از خدا بترسد و او را فرمان برد آنان جز با فروتني و خاكساري و امانتداري و بسياري ياد خدا اخته نميشوند،(2).نه تشيع و پيروي، بدون محبت و عشق واقعي مقدور است و نه عشق و محبت واقعي، بدون دنباله روي تصور ميشود ولي در عين حال بايد توجه نمود كه محبت به اهل بيت به طور كلي از دو مرحله: 1- عنوان، اسمي، شناسنامهاي و ادعائي، 2- محبت واقعي برخاسته از شناخت و آگاهي، برخدار است كه تنها عشق ومحبت واقعي برخاسته از شناخت و عمق است كه انسان را به مشابهت و پيروي عملي و مشاكلت با شخصيت و زندگي امام محبوب (ع) وا ميدارد و محبت ادعائي سطحي و شناسنامهاي ارزش كاربردي چنداني ندارد و به حقيقت نميتوان هر مدعي محبت را شيعه واقعي بمار آورد. اما ناگفته نماند كه محبت يك شعله گرمي بخش دروني است كه فروزش آن داراي درجات ميباشد و به هر مقدار محبت به شوق نزديك شود ثمر بخشي آن در رفتار نمايانتر است ولي بايد دانست كه محبت اهل بيت (ع)، چنان اكسير اعظم و گوهر گرانبهائي است كه پايداري آن مح در دل و جان هر انساني حتي به مقدار اندك، منشاء بركات و توفيقات فراوان در دنيا و آخرت ميشود. بنابراين اگر چه محبان علي (ع)، شيعه واقعي نباشند، امّا زمينه مساعد بسيار خوبي براي نجات از آلودگي و راهيابي به سعادت دارند.منابع و مآخذ:

(1) بحارالانوار، ج 68، ص 167- ميزانالحكمه، حديث 9931)

(2) (تحفالعقول، ص 295- ميزان الحكمه، حديث 9933)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.