-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39274 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رهبر جامعه اسلامي حق ولايتش را بر چه اساس و مباني گرفته است؟

در پاسخ به سؤال شما نكاتي را عرض ميكنم.

1ـ بنابر ديدگاه قرآن كريم ولايت فقط از آن خداست و البته داراي دومرحله تكويني و تشريعي است مانند آيه فالله هوالولي(1) خدا ولي راستين است. پس اصل اول اين است كه هيچ انساني بر انسان ديگر ولايت ندارد و ولايت فقط از آن خداست.

سپس اين سرپرستي از طرف خداوند به نبي مكرم و خاندان ايشان گسترش يافته است مانند آيات:

الف: و ما آتيكم الرسول مخذوه و ما نهيكم عنه فأنتهوا(2)و آنچه فرستاده او به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، باز ايستيد و از خدا پروا داريد كه خدا سخت كيفر است.

ب: انما وليكم ا... ورسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ...(3) ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان آوردهاند. همان كساني كه نماز به پا ميدارند و در حال ركوع زكات ميدهند.

ج: اطيعوا... و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم(4) اي كسانيكه ايمان آوردهايد خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياي امر خود را نيز اطاعت كنيد.

اما در حال حاضر امام معصوم، حضرت مهدي عجل ا... تعالي فرجه الشريف در دوران غيبت كبري هستند. بنابر فرمايش اهل بيت عصمت و طهارت در دوران غيبت ايشان، به كسيكه نزديكترين درجه از علم و عمل را نسبت به امام معصوم دارد مراجعه ميكنيم و در امور ديني و دنيوي خود از او تقليد ميكنيم، تا به وظيفة خود عمل كرده باشيم و او بر ما ولايت تشريعي دارد يعني آنچه مطابق با شرع مقدس به ما امرونهي ميكند ما موظف به اطاعتيم.

البته اين موضوع علاوه بر دلايل نقلي، دلايل عقلي نيز دارد كه در كتب مربوط آن مانند حكومت اسلامي تأليف امام خميني (ره)، رهبري در اسلام تأليف آيت ا... جوادي آملي و كتب فراوان ديگر به صورت گسترده به آن اشاره شده است.

پس ما معتقديم رهبر، حق ولايت خود را بدليل دارا بودن علم به دين و عمل به آن كه مصداق بارز آن عدالت است، در دوران غيبت امام زمان (عج) بدست ميآورد. نمونهاي از احاديث در اين مورد بشرح زير است.

الف. روايت مقبولة عمر بن حنظه كه روايتي مفصّل از امام صادق عليه السلام است و از جمله در آن ميفرمايد: فإنّي قدر جَعَلْتَهُ عليكم حاكماً(5) من (امام صادق) چنين فردي (فقيه جامع الشرايط) را بر شما حاكم كردم.

ب. در توقيع امام زمان عليه السلام است كه: در مورد رويدادهاي پديد آمده، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم.(6)

پس نتيجه گرفتيم كه اصل ولايت از آن خداوند است و سپس به امام معصوم عليه السلام نيز گسترش مييابد و در دوران غيبت معصوم عليه السلام نيز با توجه به ارشادات آنان و همچنين دلايل عقلي، از ولي فقيه پيروي ميكنيم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1- سوره شوري آيه 9

2- سوره حشر آيه 7

3- سوره مائده آيه55

4- سوره نساء آيه 59

5- وسايل الشيعه، ج18، ص 991

6- همان، ج 18، ص 101

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.