-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39353 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در بعضي از كتب سخناني از چهارده معصوم(ع) وارد شده است كه اگر انسان در فلان شب با همسرش نزديكي نمايد فرزندش فلان كاره خواهد شد. آيا اين سخنان واقعيت دارد يا خرافات است؟اين روايتنقل شده است و مقصود از آن اين نيست كه حتماً (جبرا) فلان كار خواهند شد؛ بلكه به اين معنا است كه عدم مراقبت در اين امور، داراي آثار سوء تربيتي و زمينهساز گسترش اين گونه مفاسد است.

در سؤال خود، اشاره به وراثت به گونهاي جبر انگارانه كردهايد.

ولي بايد توجه داشت كه اصولاً »اراده انسان« بر هر عاملي غلبه دارد و مغلوب هيچ يك از آن اقتضائات نميشود. بنابر اين گر چه در تأثير اين عواملشكّي نيست، ولي اين تأثيرات به معناي سلب اختيار از انسان نيست. به ديگر عبارت وراثت علت تامّه نيست؛ بلكه در حد زمينه و شرايط است كه از آن به »اقتضاء« تعبير ميكنند.

بدين ترتيب اثر وراثت با اراده و اختيار انسان منافات ندارد، به همان دليل كه بسياري از افراد شايسته و صالح از ميان خانواده هاي ناشايست ظهور كردهاند و با رياضت و خودسازي، گاه نه تنها مسير خود را عوض كردهاند، بلكه سرنوشت جامعه را نيز دگرگون ساختهاند.

بدون شك زمانها و اوضاع فلكي و احوال از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند براي مثال چنانچه مسجد و كعبه و مكه و مدينه با مكانهاي ديگر تفاوت دارد، ماه مبارك رمضان و شب قدر و شب جمعه با زمانهاي ديگر فرق دارد.

شايد بتوان گفت همانگونه كه برخي شبهاي مهتابي در شدت و ضعف جزر و مد درياها و رودخانهها مؤثر است تأثيرپذيري انسان در شبهاي اول ماه با وسط ماه قمري از اوضاع فلكي بعيد نميباشد. ازاينرو در روايات آمده است در برخي شبهاي ماه قمري نزديكي با همسر مكروه است.

فلسفه دوري از اين عمل در هنگام قمر در عقرب و يا هنگام خسوف و كسوف نيز به جهت آثار وضعي منفي است كه در اين اوضاع، تحقق مييابد. برخي از اين آثار وضعي در روايات به آن اشاره شده است. مثلاً فلسفه منع نزديكي با همسر در هنگام قمر در عقرب يا برخي از اوضاع فلكي اين است كه فرزند انسان كه در آن لحظه نطفهاش منعقد ميگردد، دچار آسيبها و آفتهايي چون نقص در اعضاء بدن يا كمبود عقل و مغز و يا آفتهايي در روح چون نفاق و ديگر رذايل اخلاقي ميگردد.

به همين جهت در روايات ما بهترين روزها و بهترين ماهها و بهترين زمانها و مكانها معرفي شده است.

در اين زمينه ميتوانيد به كتاب حليةالمتقين مرحوم علامه مجلسي مراجعه نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.