-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39356 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قرائتهاي مختلف از دين يعني چه؟ لطفاً كامل شرح دهيد.از جمله برنامههايي كه طي سالهاي اخير براي تضعيف اعتقاد مردم ايران به اسلام به ويژه براي كاهش ايمان نسل جوان به شعائر اسلامي به مرحله اجرا درآمده است اشاعه و ترويج قرائتهاي مختلف از اسلام است كه در اين راستا روشنفكران غربزده، نيروهاي سكولار و جريان موسوم به ملّي مذهبي نيز همانند جاده صاف كن استراتژيستهاي غربي عمل ميكنند.

داعيه وجود قرائتهاي مختلف از اسلام به اين معني است كه هيچ حقيقت ثابتي در عرصه علوم قرآني و اسلام وجود ندارد، تمام برداشتها از اسلام نسبي است و هركس و هر نسلي ميتواند براي خود برداشت خاصي از اسلام داشته باشد، فقها، عرفا، فلاسفه، روشنفكران، التقاطيون، متشرين اسلام شناس، وهابيون، اهلتسنن، شيعيان، متكلمين و... هر كدام برداشتي از اسلام دارند و معلوم نيست ديدگاه آنان از قرآن تا چه اندازه با حقيقت اسلام و قرآن انطباق داشته باشد. زيرا تمام برداشتها نسبي است و حقيقت ثابتي وجود ندارد.

ادعاي وجود قرائتهاي مختلف از اسلام بيشتر براي خدشهدار كردن مسائل قضايي، اجراي حدود الهي، حفظ شعائر اسلامي، اجراي قوانين حقوقي و جزايي مورد استناد قرار ميگيرد و طبعاً نتيجه ترويج و تبليغ وجود قرائتهاي مختلف از اسلام و اشاعه نسبي بودن تمام امور از جمله مباني نظري و قوانين حكومتي و جزايي اسلام و تبليغ نبودِ وجود حقيقت ثابت در دين چيزي جز اشاعه شكاكيت و ترويج بي اعتقادي، افزايش بي اعتنايي نسبت به بديهيترين امور اسلام يعني نماز و روزه در نسل جوان نخواهد بود. ولي چند سال گذشته يكي از موضوعات مورد توجه و تبليغ بخش فارسي راديوهاي وابسته به آمريكا و اسرائيل و گروههاي وابسته داخلي آنها نظري روشنفكران سكولار و... حول محور ترويج وجود قرائتهاي مختلف از اسلام با تفاسيري كه ذكر شد، استوار بوده است تا به اين وسيله اسلام و تشيّع كه بزرگترين سرمايه ملي ايران است محسوب ميگردد و مهمترين مانع تسلط فرهنگ غرب به شمار ميآيد كم رنگ و كم فروغ گردد. (استراتژي سلطه، تهدايت، راهبردها، رسالت روشنفكران و آينده ايران، دكتر حسن واعظي، ص 68 - 67)مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.