-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39404 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

علل روي برگرداندن بسياري از مردم از اهل بيت در زمان حضرت علي ( ع ) چه بود؟
- اين سوال يكي ازمهم ترين مسايلي است كه به ذهن هر مسلمان محقق و منصف خطورمي كند؛ زيرا روايات فراواني از زبان رسول اكرم ( ص ) در فضايل حضرت علي ( ع ) و حضرت زهرا ( س ) آمده است . اين روايات را اهل تسنن هم قبول دارند و كتاب هاي روايي آنها مملو از اين احاديث است . علت روي برگرداندن بسياري از مردم از اهل بيت ( ع ) مي تواند چند چيز باشد : 1- حب قدرت و رياست بسياري از بزرگان مهاجرين و انصار؛ 2- وجود نفاق در ميان بزرگان قوم ؛ 3- وجود اختلاف و كينه هايي از گذشته در بين مسلمانان ؛ 4-سست ايماني تازه مسلمانان ؛ 5- وجود كينه ها و دشمني هاي برخي باحضرت علي ( ع ) ( زيرا بسياري از بستگان نزديك آنان در جنگ ها به دست حضرت علي كشته شده بودند ) ؛ 6- نگراني گروهي از اشراف از ادامه راه رسول الله به وسيله اميرالمومنين ( ع ) و عدالت وي ؛ 7- حيله گري و خدعه برخي از افراد و ايجاد جو متشنج و آلوده بعد از پيامبر ( ص ) ( به عنوان مثال تبليغ مي كردند كه ما علي را براي جانشيني پيامبر قبول داريم ولي فعلاجوان است ( حدود 33 سال ) . 8- ريشه كن نشدن رسوم قبيله اي و عصبيت جاهلي ( برخي از مورخان بر اين نكته تاكيد دارند كه مردم با اين كه حرف هاي حضرت رسول ( ص ) را شنيده بودند، ولي باز منتظر آن بودند كه شخصي طبق سنت قبيله اي براي خلافت برگزيده شود ) . البته براي هر يك از موارد هفتگانه شواهد تاريخي و دلايل كافي وجود دارد .نظير اين قضيه درقرآن آمده و آن داستان موسي و هارون ( ع ) و سامري است . بدين صورت كه پيامبري موسي ( ع ) براي بني اسراييل ثابت شده بود .عصاي او را ديده و يدبيضاي او را مشاهده كرده بودند .ساحران در مقابل چشمان آنان ايمان آوردند .هم چنين ديدند كه چگونه عصاي موسي نيل را شكافت و خود آنهااز آن عبور كردند و فرعون و انصارش غرق شدند و....با اين وجود وقتي موسي ( ع ) هارون را به جانشيني خود نصب كرد و به دستور خدا به كوه طوررفت ..... مردم دوباره بت پرست شدند و جانشيني هارون را قبول نكردند وبه نصايح او گوش فراندادند و گاوي را كه سامري با طلا و زيورآلات خود آنهاساخته بود، پرستيدند .اين در حالي بود كه پيامبرشان نمرده بود و فقط تاخيركرده بود .براي آگاهي بيشتر ر.ك : سوره طه ، آيات 40 - 99 .رسول خدا ( ص ) هم به حضرت علي ( ع ) فرمودند : تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي هستي و اين شباهت درامور متعددي است كه يكي از آنها عدم تبعيت مردم است. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.