-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39547 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره تسبيح حضرت زهرا ( س ) توضيح دهيد ! ؟
درباره تشريع تسبيح حضرت زهرا ( س ) در منابع شيعه و اهل تسنن رواياتي نقل شده است . مبني بر اينكه : « اميرالمؤمنين علي ( عليه السلام ) فرمودند : وقتي كه رنجي را كه در اثر كارهاي خانه به فاطمه ( س ) گفتم : بتازگي اسيراني آورده اند . نزد پدرت برو . شايد به تو خدمتكاري بدهد ، تا در كار منزل به تو كمك نمايد . فاطمه نيز به محضر پيامبر ( ص ) رفت؛ ولي هنگامي كه ديد گروهي نزد آن حضرت هستند ، منصرف شده ، برگشت . پيامبر ( ص ) كه متوجّه شدند فاطمه به خاطر امر مهمّي نزدشان آمده بود ، صبح فرداي آن روز به خانه فاطمه ( س ) آمدند و از خواسته اش سؤال كردند؛ امّا فاطمه از ذكر خواسته اش خودداري كرد من به رسول خدا ( ص ) گفتم : به راستي شما به مشكلاتي كه فاطمه با آن روبرو است آگاه هستيد : آوردن آب ، آرد كردن و جارو زدن . اين مسؤليت ها موجب رنج زهرا ( س ) شده است . براي همين من به او گفتم كه از شما درخواست كند خدمتكاري به او عطا كني ، تا در كارهاي خانه او را ياري نمايد .
رسول خدا ( ص ) فرمودند : اي فاطمه ! آيا تو را به چيزي كه براي تو از خادم و تمامي دنيا بهتر باشد راهنمايي كنم ؟ فاطمه عرض كرد : آري اي رسول خدا ! آن حضرت نيز اين تسبيح معروف را ، كه هنگام خواب و بعد از هر نماز خوانده مي شود ، به فاطمه تعليم فرمود . »
{P - ر . ك به : من لا يحضره الفقيه ، ص 67 . و علل الشرايع ، باب 88 ، ص 366 و دعانم الاسلام و صحيح بخاري ، ج 2 ، ص 259 و ارشادالساري ، ج 6 ، ص 117 . ابن حجر در ارشاد الساري ميظگويد : « در اين مطلب براي علي ( عليه السلام ) و فاطمه ( س ) منقبتي است . » وي از ابن تيميه نقل كرده كه مواظبت بر خواندن آن خستگي را برطرف مي كند .
و نيز نگاه كنيد به : ذخائر العقبي ، ص 49 و حليةالأصابة ، ج 2 ، ص 41 . و مسند حنبل ، ج 1 ، ص 106 و الاصابة ، ج 4 ، ص 379 و تذكرةالخلوص ، ص 176 . P}
احاديث خاندان رسول ( ص ) درباره تشويق به خواند تسبيح حضرت زهرا فراوان و در حدّ استفاضه است . تا آنجا كه امام باقر ( عليه السلام ) فرمود : « خداوند به وسيله ذكري بهتر از تسبيح فاطمه ( س ) كه هر روز بعد از نماز خوانده مي شود ، عبادت نشده است اگر چيزي افضل از آن بود ، به يقين رسول خدا ( ص ) به فاطمه ( س ) هديه كرد . »
امام صادق ( عليه السلام ) مي فرمايند : « خواندن تسبيح فاطمه ( س ) در هر روز ، بعد از هر نماز ، نزد من از هزار ركعت نماز در هر روز بهتر است . همانا ما همچنان كه كودكانمان را به نماز امر مي كنيم آنان را به خواندن آن سفارش مي كنيم .
درباره فضيلت ، در روايتي آمده است كه بر مولا سزاوار است كه عبادتي را ، گرچه با تمام اجزاء و شرايط باشد ، در صورتي كه بدون تسبيح حضرت زهرا ( س ) باشد به صاحبش برگرداند و آن را قبول نكند . نيز از امامان ( عليهم السلام ) نقل شده كه فرموده اند : « انّ الصلاة الخالية منه تردّ علي صاحبه؛ يعني : به راستي نمازي كه خالي از تسبيح باشد به خواننده آن رد مي شود . » عبادتي كه با تسبيح حضرت زهرا ( س ) همراه باشد مانند حلّه اي است كه زينت باشد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.