-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:39581 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ضرورت روضه خواني وتأثير گذاشتن برروحيه مردم وبه گريه انداختن آنها به حالت هيجان وحزين درست مي باشد يا خير ؟ لطفاً دراين خصوص راهنماييهاي لازم را عنايت فرماييد؟
درابتدا ذكر چند مقدمه ضروري است:
1- همانطور كه مي دانيد حقيقت روضه خواني مقتل خواني است كه مقتل همان واقعه كربلاست كه توسط راويان تاريخ دركتب تاريخي ثبت گرديده است وبعضاً هم توسط شعرا به نظم درآمده وتوسط افراد خوش صدا ،سبك زيبايي خوانده مي شود تا تأثير بيشتري داشته باشد.
2- دين اسلام يك آيين همه بعدي كه درافراد مختلف با روحيات گوناگون وباطرق وروشهاي گوناگون تأثير گذارده است.
3- واقعه عاشورا دربردارنده درسها وعبرت فراواني است كه نقل آن درهرعصر وزماني بسيار مفيد ومؤثر خواهد بود از جمله يادآوري ستم دنياخواران هوس باز به اولياء و بزرگان ديني مي تواند مردم را واكسينه وآگاه كند كه گول خودخواهان دنياطلب را نخورند وزمام حكومت خودرا به آنها نسپرند ويااينكه دردفاع از حق گاهي تا پاي جان ايستادگي كردو000
4- وقايع تاريخي زماني كه بعد احساسي پيدا مي كنند وبه نوعي انسانها را تحت تأثير خود قرار مي دهند به مراتب بهتر در يادها مي ماند مثالي بزنم شما از تمام صحنه هاي تصادفي كه درطول عمر خود ديده ايد همان هايي بيشتر درذهنتان مانده كه بيشتر متأثرتان كرده ودلخراش تر بوده يا اينكه عزيزان شما را مورد آسيب قرار داده است.
واقعه عاشورا از جهات مختلف ويژگيهاي خاصي دارد كه باعث شده شنونده زيادي داشته وبهتر در يادها بماند از جمله غم انگيزبودن آن كه وقتي باهمان وضعيت نقل مي شود دلها را منقلب مي كند وتأثير خودش را مي گذارد خصوصاً از آن جهت اهميت قضيه بيشتر مي شود كه بدانيم كه افراد هميشه جوياي حقيقت نيستند ودر چنين شرايطي حزن وهيجان بسيار مؤثر است چون خطبه هاي زينب كبري سلام الله عليها دركوفه وشام كه دلهاي خفته ازخواب غفلت را بيدار كردونيز اشك هاي امام سجاد عليه السلام درعصر خود كه سبب هوشياري دلهاي سرگردان شد كه گول نفاق و دورويي هاي حاكم هاي قدرت طلب را خورده بودند.
همان طور كه مي دانيد هميشه نمي توان به زبان منطق و فلسفه سخن گفت كه يك پيام آور خوب كسي است كه سخن خود را در قالب هاي مختلف در اختيار شنونده يا بيننده قرار مي دهد كه هر كدام را كه به مذاقش خوش آمد بگيرد وگذشته از همه اينها در وراي همه مباحث گذشته ارزشهاي مادي ومعنوي زيادي دارد از جمله رقيت قلب وجلاشدن دل وتخليه انسان از كثافات گذشته اعم از مادي چون رنج نداشتن مال وثروت و000 يا مسائل معنوي چون كينه وعداوت و000مي شود كه آدمي پس از گريه سبكبال آماده آغازي ديگر مي گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.