-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:3972 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا بعضي از خبرهايي كه به ضرر اشخاص سياسي و حكومت است پشت پرده باقي مي ماند؟هر چند دانستن حق مردم است اما بعضي از حقايق تلخ اگر افشا شود حداقل دو ضرر عمده دارد.

1. موجب التهاب در جامعه و نااميدي مردم مي شود.

2. موجب سوء استفاده دشمنان و عوامل آنها مي گردد.

پس هر حقيقتي يا خبري را نبايد گفت، ممكن است افشاي يك خبر ضررهايش بيشتر از فايده هايش باشد. مثلاً اگر خبري در رابطه با يك مسئول حكومتي پوشانده مي شود بدليل دفاع از آن شخص نيست بلكه چون وابسته به حكومت است اعلام خبر موجب بدبيني مردم مي شود، البته اين بدان معنان نيست كه با آن مسئول برخورد نشود، چرا با مسئولين متخلف در هر مقامي برخورد مي شود. ونيز ممكن است يك مسئول در تمام طول خدمتش خالصانه به نظام و مردم خدمت كرده باشد و در اثر يك سهل انگاري (و نه عمداً) اشتباهي كرده باشد و خود نيز معترف باشد و درصدد اصلاح اشتباه خود باشد و چنين شخصيتي را نبايد با افشاي اشتباهش از صحنه خدمت به مردم و جامعه خارج نمود، بلكه بايد فرصتي ديگر داد تا اشتباه خود را جبران كند.

خداوند نيز با بندگاني كه سهواً گناهي انجام مي دهند اما پشيمان هستند چنين برخورد مي كند و به آنان فرصت جبران ميدهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.