-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4003 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

من دوست دارم به كربلاي معلا زيارت كنم، ولي هيچ موقعيتي پيش نيامده كه به همراه پدر و مادر بروم. ولي بزرگترها مي گويند شما بچه هستيد و واجب نيست كه برويد، جواب آنها را چه بدهم؟علاقه و احساس تو نسبت به امام حسين( ، و زيارت گنبد و بارگاه و حرم شريفش، لطيف و دوست داشتني است. و اين احساس پاك و زيباي تو كه از قلب نازنين و با صفايت تراوش مي كند، انسان را به وجد مي آورد. خوشحاليم كه از طريق اين اوراق، با توهمسخن هستم. آفرين بر اين عشق و ارادت. بدون شك عشق و علاقه تو،از كانون گرم و محبت آميز و عاشقانه خانواده، والدين و بستگان، و جامعه اسلامي ايران جوشيده است.

يونس جان، رفتن به زيارت امامان بر هيچ كس واجب نيست. زيارت مستحب است. واگر شرايط فراهم شود، يعني راه باز بود، هزينه سفر مهيا باشد،و... ،انسان مي تواند به زيارت برود. و مي تواند هزينه آن را در راه ديگري، مثل كمك به فرزندان يتيم و بيسرپرست، خانواده هاي فقير، خريد وسايل و جهيزيه براي نوعروسان محروم، خريد وسايل تحصيل براي بچه هاي بي سروسامان، و هر كار خير ديگري، خرج كند.

براي رفتن به زيارت هاي خارجي شرايطي وجود دارد، كه معمولاً نوجوانان و جوانان نمي توانند از كشور خارج شوند. انشاءا... بزرگتركه شدي،وسربازي رفتي،وكارت پايان خدمت گرفتي، و پول هم اضافه داشتي، هر كجا كه خواستي، مي تواني زيارت بروي.

اما دربارة زيارت سيدالشهدا در كربلا، و اميرالمؤمنين درنجف، وديگر امامان كه مزارشان در عراق است، همين كه تو قصد داري بروي، از ثواب و پاداش زيارت برخوردار هستي. حتي خيلي از كساني كه براي زيارت ثبت نام كرده بودند، بعد از زلزله بم، پولهايشان را پس گرفته اند، و به زلزله زدگان كمك كرده اند. مهم اين است كه انسان قصد كار خير و خوب داشته باشد. حال به هر دليلي كه نتوانست آن كار را انجام دهد، خداي رئوف و بسيار مهربان، پاداش آن كار را به او مي دهد، حتي بيشتر مي دهد.

يونس جان، من توصيه مي كنم با قلب پاك خودت از امام حسين( ، و حضرت عباس،يا اميرالمؤمنين، و ... درخواست كن. و به آنان بگو : من دوست دارم به زيارت شما بيايم. هر وقت صلاح دانستيد، خودتان وسايل و مقدمات آن را فراهم كنيد. مطمئن باش كه اگر از صميم قلب چنين درخواستي بكني، و رفتن به زيارت برايت مفيد باشد، حتماً مسافرت خواهي كرد. اما تا زماني كه وسيله مسافرت و زيارت فراهم نشد، بدان كه امام صلاح نمي دانند.و تو هم خوشحال و خشنود باش : زيرا هدف ما از زيارت، بايد زيارت امامان عزيزمان باشد. هر جور آنها از ما راضي باشند، ما هم راضي هستيم. واگر آنها راضي باشند، خدا هم از ما راضي خواهد بود.

سعي كن كه عاقلانه و مردانه، با توسل به خدا و ائمه( تصميم بگيري، و كارهايت را انجام دهي.

با قلب مهربانت، براي دوستان خودت در مؤسسه نيز دعا كن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.