-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4008 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در زمان دفاع مقدس جزء بسيجيان بوده ايم ولي بعد از آن كه گرفتار كار و زن و زندگي شده ايم، ولي ولايت فقيه و رهبري را قلباً و در حد خواستن دوست داريم ولي موقعيت ابرازش را نداريم.وجود و حضور بسيجيان در همة دوره هاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، ماية بركت و رحمت فراوان براي كشور ايران، نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده است. جوانان فداكار اين كشور، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، و در دوران مبارزات انقلابي عليه رژيم ستمشاهي، بصورت خودجوش، در مساجد و تكايا و مدارس، در قالب دسته هاي منسجم و منظم، و با نظم و برنامهريزي بسيار خوب، به سازماندهي وانسجام بخشي به مبارزات و تظاهرات و برقراري امنيت و كمك به همنوعان خود مي پرداختند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در قالب كميته هاي انقلاب اسلامي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، و بسيج مستضعفان، به مبارزه با ضد انقلاب و گروهكهاي محارب برخاستند، و از خون مقدس شهيدان انقلاب اسلامي، پاسداري كردند. پس از شروع جنگ تحميلي عراق بر ضد نظام نوپاي جمهوري اسلامي، به ميادين كارزار هجوم بردند، و عرصه را بر دشمن عنودي كه از حمايت همة اجانب و ابرقدرتها، و شيطانهاي بزرگ و كوچك استعماري، و دولتهاي مرتجع و وابسته برخوردار بود، تنگ كردند. پس از پايان جنگ و خاتمة نبرد در جبهه هاي غرب و جنوب كشور، بسيجيان در ميدان و عرصة سازندگي، و تأمين بهداشت و سلامت كشور، و حفظ امنيت،با همة وجود در ميدان بوده و هستند.

ولي مشخصه بارز و قابل توجه بسيجيان در همه اين دوره ها، گمنامي و بي نام و نشاني آنان بوده است. علي رغم اين كه بسيج از خدوم ترين گروهها و اقشار مردم است، ولي از گمنامترين آنها نيز هست. زماني ارزش واقعي بسيج شناخته مي شود، كه از وجود آن بي بهره بمانيم. ولي اين چشمة جوشان خدايي در همة عرصه ها، با فوران عشق و محبت و خدمت، آلام ودردهاي دردمندان را كاهش مي دهد. و در همين حوادث اخير، همانند زلزله بم، بسيج خودش را نشان داد. و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي، حضرت آيتا...خامنه اي، به مسؤولان توصيه كردند با كمك بسيج، مشكل مردم و توزيع عادلانه ارزاق، و رسيدگي به وضعيت مردم بم، مرتفع گردد. چرا كه ايشان به خوبي به نقش ارزنده و كارآمد بسيج واقف هستند، و مي دانند كه در هر عرصه اي بسيج وارد شود، پيروزي و موفقيّت در آن عرصه بدست مي آيد.

برادر عزيز و گرانقدر، مهم اين است كه شما بسيجي هستي، و بسيجي مانده اي، به ابراز بسيجي بودن نيازي نيست. همين كه شمابسيجي بوده اي، و امروز هم هستي، و به رهبرت عشق مي ورزي، و آماده اي به فرمان او به ميدان بيايي، و به خدمت خالصانه و مخلصانه بپردازي، كفايت مي كند. شايد وسوسه اين كه انسان بخواهد خودش را مطرح كند، وسوسه اي شيطاني باشد. و شما تاكنون از اين وسوسه مصون مانده اي. مهم بسيجي بودن است، نه تظاهر به بسيجي بودن. مهم خدمت كردن است، نه تظاهر به خدمت كردن. مهم عشق به رهبر و دوستي اوست، نه تظاهر به دوستي و محبت به رهبر. همين كه انسان به وظيفه اش عمل كند، و با علاقه و عشق، دستور رهبر را جامه عمل بپوشاند، كافي است. اگر موقعيّت ابراز بصورت ناخودآگاه پيدا شد، كه شد؛ اگر پيدا نشد، اشكالي ندارد.

به شما برادر عزيز و باصفا عرض مي كنم، شما كه از اين روحيه معنوي برخورداري، لياقت و شايستگي بسيجي بودن را هنوز هم داري؛ و مي تواني به پايگاه مقاومت بسيج محل خودت مراجعه كني، و همانگونه كه تا به حال، بي ريا بسيجي بودهاي، بي ريا ثبت نام كني، و بدون تظاهر به گذشته ثبت نام كن. و هر آنچه اطلاعات از تو خواسته شد، در پرونده ات درج كن. و در برنامه هاي پايگاه مشاركت داشته باش، تا ارتباط تشكيلاتي و سازماندهي ات هم برقرار گردد. و بهتر بتواني به عنوان يك بسيجي، در خدمت كشور و جامعه خودت باشي.

احساس نكن كه اگر وقتي در پايگاه اسم نوشتي، و عضو بودي، وقت زيادي بايد بگذاري؛ به هر ميزان كه فرصت و موقعيت برايت فراهم بود، همكاري كن. و مهم آمادگي براي خدمت است، و حفظ رابطة سازماني و تشكيلاتي؛ تا در مواقع ضروري بتوان خدمت بهتر، مفيدتر، و ضروري تري را انجام داد.

آرزو مي كنم همانگونه كه تاكنون بسيجي و سرباز امام عصر( بوده اي، و به رهبرت عشق ورزيده اي، درآينده نيز اين عشق و ارادت را حفظ بكني؛ و در آينده نيز به عنوان سرباز امام زمان( ، در ركاب رهبر عاليقدر انقلاب اسلامي، حضرت آيتا...خامنه اي، به ايفاي نقش حسّاس و مهم خود به عنوان يك بسيجي امام زمان( ، همّت بگماري. پايگاههاي مقاومت بسيج مساجد، با آغوش باز آماده ثبت نام و پذيرش همة ايثارگراني هستند، كه در روزهاي سخت و طاقت فرسا در اين مملكت، از جان و مال و ... خود مايه گذاشته اند، و به دفاع از جمهوري اسلامي پرداخته اند، بسيجياني كه امتحان خودشان را در ميدان آتش و خون داده اند.

حضور شما در پايگاههاي مقاومت بسيج، علاوه بر اداي يك وظيفه و تكليف شرعي و ملي، موجب تربيت نسلي فعّال و پرنشاط و با تجربه، براي آينده بسيج خواهد شد. حضور شما مي تواند نوجوانان و جوانان بسيجي را با واقعيات و حقايق دوران سخت مبارزه آشنا سازد، و نسلي وظيفه شناس و مخلص تحويل جامعه دهد. حضور شما باعث دلگرمي و غناي بيشتر كانونهاي بسيج خواهد شد. پس از حضور در بسيج، به هر ميزان كه برايت مقدور است، دريغ نفرما.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.