-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3633)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1273)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1245)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1223)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(769)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(679)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(628)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(618)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(519)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(464)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

2ـ دين آباء و اجداد پيامبر اكرم(ص) چه و چگونه بوده است؟
ج2ـ اجداد پيامبر اكرم (ص) و خود پيامبر قبل از بعثت متدين به دين حضرت ابراهيم (ع) بودند، در حديثي آمده است:«شريعت هريك از انبياء اولوالعزم كه داراي كتاب و شريعت بودند، تا شريعت اولوالعزم ديگري جاري بود و به آن عمل مي شد، از حضرت نوح(ع) تا حضرت ابراهيم(ع) به شريعت نوح(ع) عمل مي شد، تا اين كه شريعت حضرت ابراهيم(ع) آنرا نسخ كرد و تا زمان حضرت موسي(ع) ادامه داشت. و انبياء ديگر تا شريعت حضرت عيسي(ع) تابع شريعت قبل بودند، تا اين كه شريعت ايشان، شريعت موسي را نسخ نمود، و پيغمبران بعد تا شريعت حضرت رسول اكرم(ص) تابع حضرت عيسي(ع) بودند»(1).
اما درباره اينكه چرا پيامبر اكرم(ص) و اجداد ايشان دين حضرت عيسي را نداشتند علامه طباطبايي مي فرمايند: دين حضرت ابراهيم(ع) انشعاب پيدا كرد و به دو شعبه تقسيم گرديد: شعبه نخست كه در بني اسرائيل بود و از حضرت اسحاق گرفته تا حضرت يعقوب، حضرت موسي و حضرت عيسي(ع) را شامل مي شد.
شعبه ديگر كه در ميان اعراب بود و از حضرت ابراهيم(ع) گرفته تا حضرت يسع و ذوالكفل را شامل مي شد.
«و اذكر اسمعيل و اليسع و ذوالكفل و كل من الاخيار»(2) . و اسماعيل و يسع و ذوالكفل را به ياد آور كه همه از نيكانند. اينان فريضه حج نيز جزء دينشان بود، بر خلاف شعبه اول كه حج نداشتند و در تورات و انجيل هم اثري از آن نيست.
توضيح اينكه: بزرگ بني اسماعيل، شخصي به نام «عمرو بن لحي» بود كه ظاهراً با طايفه «تيمها» جنگ و بر آنها غلبه كرد و زمامدار مكه شد و تمام آنها موحد و به دين حضرت ابراهيم (ع) گرويدند؛ ولي عمرو بيمار شد و به دستور پزشكان جهت تغيير آب و هوا به شامات( سوريه، مسافرت كرد، و تحت تأثير مردم آن سامان كه بت پرست بودند، بت پرست شده و بت «هبل» را با خود به مكه آورد و مردم را به بت پرستي دعوت نمود، و در نتيجه تمام عربستان بت پرست شدند، به جز اجداد پيامبر اكرم(ص) كه همچنان موحد و به دين حضرت ابراهيم(ع) باقي ماندند، و بدين ترتيب پيامبر اكرم(ص) نيز تا پيش از بعثت متدين به دين حضرت ابراهيم(ع) بودند(3)
منابع و مآخذ
1ـ بحارالانوار،ج16،ص353، روايت38.
2ـ قرآن كريم، مباركه ص، آيه48.
3ـ 665 پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبائي(ره)، ص96ـ97

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.