-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4009 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا درست است كه ما همة خواسته ها و نيازهايمان را از خدا بخواهيم؟خداوند متعال در قرآن مي فرمايد : قل ما ينبؤا بكم ربي لو لا دعاؤكم(1) يعني بگو پروردگار من براي شما ارزشي قائل نيست، اگر كه دعاي شما نباشد.

در احاديث وارد شده كه دعا عبادت است، بلكه مغز عبادت است. رسول خدا( فرمود : دعا مغز عبادت است يعني ارزش عبادتو بندگي خدا به دعا است. نيايش يك نيروي روحاني و مكاشفه دروني است، كه در آن وجود آدمي مي جوشد، ميخروشد، و مي سوزد. دعا بزرگترين و عالي ترين روح عبادت و مقام بندگي وحركت و تعالي انسان است. (2) دعا دل انسان را براي پذيرفتن آنچه كه خدا بخواهد، آماده تر مي سازد. قلب و روح از طريق دعا پيوند نزديك با خدا پيدا مي كند و همانند قطرهاي كه به اقيانوس بي پايان بپيوندد، اتصال معنوي با آن مبدأ بزرگ قدرت مي يابد. (3)

يكي ديگر از ارزشها و فايده هاي روحي دعا، اين است كه شخص را از خواهش خلق كه ماية ذلّت است، به مسألت خدا كه وسيله عزت و عامل بي نيازي و استغناء است، سوق مي دهد. دعا قطع نظر از اجابت آن، خود في نفسه اجر و ثواب اخروي دارد.

انسان موقعي كه مشغول دعا شود و قلباً به خدا توجه داشته باشد، خود را در عالم پاك و نور و سراسر معنويت مي بيند.

حافظا در كنج فقر و خلوت شبهاي تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

دعا كردن في نفسه روح انسان را قوي و باعث تقويت نيروي باطني و معنوي انسان مي گردد و كمالات بيشتري نصيب انسان ميشود.(4)

با توجه به مقدمه اي كه خدمتتان عرض كردم، بايد گفت بله، ما مي توانيم همه خواسته ها و نيازهايمان را از خدا بخواهيم، حتي اگر اين خواسته ها به ظاهر كوچك باشد. در روايت داريم كه آمده هيچ حاجت كوچكي را بخاطر كوچكيش رها نكنيد، از اين كه براي آن بدرگاه خداوند دعا كنيد، زيرا آنكس كه حاجات كوچك بدست اوست، همان كس است كه حاجات بزرگ در اختيار اوست.(5)

البته بايد توجه داشت كه نبايد دعا را به جاي كار و كوشش قرار دهيم، بلكه بايد به همراه دعا قدمهاي عملي نيز برداريم ودر جايي كه وظيفه انسان كار و كوشش است، بايد به وظيفه خود عمل نمائيم.و نكته ديگر اين است كه دعاي ما نبايد بر خلاف نظام تكوين و تشريع باشد؛ نظام تكويني يعني نظامي كه خداوند درعالم مقرر فرموده،مثلاً اينكه همة انسانها مي ميرند يا پير مي شوند و جواني از دست مي دهند؛ و نظام تشريع يعني نظامي كه خداوند تشريع كرده و نظام تكليفي هم گفته مي شود، مانند اينكه خداوند دستور داده به نماز خواندن و روزه گرفتن؛ پس دعا نبايد بر خلاف نظام تكوين و تشريع باشد، مانند اينكه دعا كند و از خدا بخواهد كه او را موفق به انجام فلان گناه نمايد. اميرالمؤمنين( به كسي كه دعا مي كند مي فرمايد : يا صاحب الدعا لا تسأل مالا يكونُ و لا يَحِلَّ يعني اي دعا كننده، سؤال نكن آنچه را كه شدني نيست و حلال نمي باشد.(6)

و ديگر اينكهانسان در دعا كردن نبايد قانع باشد، اگر چه قناعت امري بسيار پسنديده است، لكن درباره دعا كردن، امري مذموم و ناپسند است. در اين باره، رجوع شود به كتاب نسيم رحمت از استاد شيخ حسين انصاريان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ :

1. آثار گناهان، همت سهراب پور، ص127-121

2. تفسير نمونه، ج1، ص642

3. آثار گناهان، همت سهراب پور، ص127-121

4. همان

5. اصول كافي، ج4، ص212

ميزان الحكمه، ج3، ص268

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.