-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(7340)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1494)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1389)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1378)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(940)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(888)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(830)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(774)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(706)
-اولين سورهاي كه بر پيامبر(ص) در غار حرا نازل شده است، سوره علق ميباشد، پس چرا سوره مدثر را اولين سوره نازل شده بر پيامبر ميدانند؟

(693)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40124 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ازدواج مجدد همسران پيامبر صلي اللّه عليه و آله چه صورت دارد ؟
قـرآن مجيد در سوره احزاب آيه 53 صريحا مي فرمايد كه همسران پيامبر پس از رحلت آن حضرت نبايد ازدواج نمايند : و ما كان لكم ان توذوا رسول اللّه و لا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا . هرگز نبايد پيامبر را آزار دهيد . و حق نداريد پس از درگذشت وي با زنان او ,ازدواج نمائيد . در ايـن صـورت , اين سوال پيش مي آيد كه علت اين تحريم چيست ؟ و روي چه مصالحي خداوند مـتـعـال آنـان را از حق مشروع ازدواج محروم نموده است ؟پاسخ اين مطلب با توجه به نكات زير روشن است . اولا : ترك ازدواج با همسران رسول خدا يك نوع احترام به شخصيت پيامبر است . همانطور كه مسلمانان در حال حيات پيامبر بايد به شخصيت او احترام بگذارند ,همچنين بايد پس از درگذشت وي , احترام او را در نظر بگيرند . و ترك ازدواج باهمسر يك شخصيت بزرگ , نوعي احترام به شخصيت او به شمار مي رود . در بـرخـي از كشورها , نه تنها با همسر بزرگ فاميل پس از درگذشت وي ازدواج نمي كنند , بلكه بـازمـانـدگان او كوشش مي نمايند كه پس از درگذشت بزرگ خانواده ,وضع خانه و اطاق كار و زندگي او را به هم نزنند . و از ايـن طريق به ديگران برسانند كه بزرگ ما هنوز زنده و جاويد است و از ميان ما رخت برنبسته است . ثانيا : همسران رسول خدا , بر اثر زناشويي با پيامبر , فضيلت و افتخار خاصي كسب كرده بودند . اگر پس از درگذشت پيامبر , ازدواج با آنان مشروع و قانوني بود ,بسياري از شخصيتهاي برجسته براي كسب چنين افتخاري علاقه به ازدواج با آنان پيداكرده , و در اين راه دست به تلاش و فعاليت مي زدند . مطلب همين جا خاتمه نمي پذيرفت , چه بسا در تحصيل اين افتخار كشمكش و نزاع در ميان سران قوم پيش مي آمد . اسـلام بـراي جـلوگيري از بروز چنين اختلاف و نزاعي , ازدواج با زنان پيامبر راتحريم نموده , و عامل اختلاف را ريشه كن ساخته است . نه تنها در اين مورد , بلكه در موارد ديگر سعي نموده كه عامل اختلاف را برطرف سازد . مـثـلا در تـقـسـيـم غنائم جنگي كه سربازان اسلام به دست مي آوردند , مقرر فرموده كه آنچه از خصائص ملوك وسلاطين است ميان جنگجويان تقسيم نگردد , بلكه مربوط به پيشواي مسلمانان وبيت المال باشد . زيرا اگر چنين غنائم پر قيمت و گرانبها در ميان سربازان تقسيم گردد , چه بسا بر سر تقسيم آن , كشمكش درگيرد يا كدورتي حاصل شود . ثـالـثـا : هـمـسـران پـيامبر روي احترام خاصي كه در ميان مسلمانان داشتند , با هركسي وصلت مي كردند , مايه جلب قلوب مردم به سوي او مي شد . حـتـي بـزرگترين حربه پيمان شكنان جنگ جمل , اين بود كه يكي از همسران رسول خدا با آنان همراهي نموده بود . هـرگـاه ازدواج بـا همسران رسول خدا مشروع و قانوني بود , ممكن بود بعضي از رجال سياسي , پيوند خود با همسران رسول خدا را دستاويز قرار داده و افكار را به نفع خود متوجه سازند . و از ايـن نـظـر , قرآن دستور مي دهد كه زنان پيامبر پس از رحلت او با ديگري ازدواج نكنند , و به هيچ جناجي نپيوندند .

پرسشها و پاسخها
سبحاني - جعفر

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.