-مقصود از اسوه بودن پيامبر اكرمبراي مسلمانان چيست؟

(3563)
-آيت الله سيد نصر الله مستنبط كيست؟(1270)
-اولين كسي كه بر تربت امام حسين (ع) نماز خواند چه كسي بود(1240)
-آيا گل محمدي بر اثر ريخته شدن عرق حضرت محمد(ص) به وجودآمده است؟

(1218)
-آيات قرآن، تناسب با وقايع گوناگون كه در اصطلاح شأن نزول ناميده ميشده، نازل ميگشت; آيا اگر پيامبر اكرمبيشتر عمر ميكرد، وقايع بيشتري اتفاق ميافتاد، آيات بيشتري نازل ميشد و حجم قرآن بيشتر از الان بود؟ در اين صورت، قرآن نسبت به آن حالت فرضي، نقص دارد.

(767)
-آيا نبي مكرّم اسلام ختنه شده به دنيا آمدند؟
(668)
-پيامبر اسلام(ص) چند سال بعد از حضرت عيسي(ع) به پيامبري [مبعوث شد؟

(617)
-مولوي كيست و جه مذهبي داشت؟(616)
-چرا در أذان اشهد أن لا اله الاّ الله را أشهد الّلا إله الاّ الله تلفظ مي كنيم؟ چرا در اشهد أنّ محمداً رسول الله أنّ به كار برده شده است؟

(511)
-اويس قرني كه بود؟ و سرانجام او چه شد؟ ترجمهء نام اين فرد چيست ؟

(462)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)
-آخرين مراسم عبادي حج پيامبر اسلام را به طور مشروح بيان كنيد؟(0)
-آيا آدم ( ع ) و حوا را خداوند باهم آفريد ازدواج آنها چگونه بود؟(0)
-دين حضرت آدم ( ع ) و حوا ( ع ) چه بود؟(0)
-اينكه گفته مي شود ايمه قبل از حضرت آدم خلق شده اند درست است ؟(0)
-چرا از فرزندان حضرت آدم ( ع ) تنها از هابيل و قابيل در قرآن كريم نام برده شده است ؟(0)
-آيا اگر آدم و حوا از آن شجره ممنوعه نمي خوردند، همواره در بهشت مي ماندند؟
(0)
-چرا در قرآن كريم، خداوند به حضرت آدم و حوا مي گويد به درخت ممنوعه نزديك نشوند؟ آيا تعبير نزديك نشدن حكمتي دارد؟
(0)
-در برخي از احاديث آمده است كه حوا، حضرت آدم((عليه السلام)) را وسوسه كرد تا آدم و حوا به درخت ممنوعه نزديك شدند; در حالي كه در آيات قران آمده كه شيطان آن دو را وسوسه كرد; آيا اين دو مطلب با يكديگر منافات دارد؟
(0)
-درختي كه شيطان آدم را به خوردن آن واداشت، چه درختي بود؟
(0)
-چرا آدم و حوا از خوردن ميوه درخت مخصوص نهي شدند به عبارت ديگر علّت ممانعت چه بود؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:40195 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

اگر پيامبر دست به سير آسماني]معراج[ زده با چه وسايلي بوده است، با اينكه حتّي وسايل فعلي مسافرتهاي فضايي در آن موقع وجود نداشته است؟
بايد اعتراف كرد كه سفر فضايي نيازمند به وسائل گوناگوني است و بايد به، كمك آنها بر موانع فراواني كه در اين راه وجود دارد پيروز شد. اين موانع بسيار زياد است و از همه مهم تر شش مانع زير مي باشد.
الف) نخستين مانع بر سر راه مسافرتهاي فضايي نيروي جاذبه ي زمين است كه بايد به وسايلي بر آن پيروز شد دانشمندان با يك محاسبه ي دقيق ثابت كرده اند براي شكافتن «زره جاذبه» و فرار از حوزه ي جاذبه ي زمين مركبي لازم است كه سرعت آن لااقل 40 هزار كيلومتر در ساعت و به عبارت، ديگر 2/11 كيلومتر در ثانيه باشد. اگر چنين سرعتي به ناو فضاپيما داده شود زره ي، جاذبه را شكافته و به سوي سيارات منظومه ي شمسي حركت خواهد نمود به دست آوردن چنين سرعتي يا بيشتر از آن كاملا ممكن است ولي ساده و آسان نيست.
ب) مانع ديگر فقدان هوا در محيط ماوراء جو است بلكه در جو زمين كه قطر آن در حدود يكصد كيلومتر است قطع نظر از چند كيلومتر هواي مجاور زمين كه به اندازه كافي اكسيژن دارد و متراكم است بقيه به واسطه رقيق بودن قابل تنفس نيست، و اگر انسان از آن بالاتر برود، بر اثر كمبود اكسيژن به زودي دچار خفقان مي گردد.
تجربه نشان مي دهد كه يك فرد عادّي در 15 كيلومتري از سطح زمين در عرض چند ثانيه بيهوش مي شود و اگر به او نرسند هلاك خواهد شد، لذا فضا پيمايان ناچارند اكسيژن لازم را، براي مسافرتهاي فضايي با خود از زمين ببرند.
پ) مانع ديگر، موضوع گرماي سوزان و سرماي كشنده اي است كه در فضا وجود دارد به اين معني آن قسمتي از جسم كه آفتاب بر آن نمي تابد بي اندازه سرد خواهد بود، زيرا

ـ9ـ
در آنجا هوا وجود ندارد تا از يك طرف حرارت سوزان آفتاب را تعديل و از طرف ديگر قسمتي از آن را در خود ذخيره كند و يك حرارت نسبتاً ملايم در اطراف جسم به وجود آورد.
ت) مانع ديگر پرتوهاي مرگبار و اشعه هاي خطرناكي است كه در ماوراء جو وجود دارد مانند اشعه ي ماوراء بنفش، اشعه ي ايكس و اشعه ي كيهاني. اين پرتو اگر به مقدار كم بر بدن انسان بتابد اثر زيان بخش بر ارگانيسم بدن ندارد، امّا چون در فضاي بيرون جو به مقدار فوق العاده زياد موجود است براي انسان كشنده و مرگبار است.
ث) مانع ديگر اجسام فراوان شهابهايي است كه با سرعتهاي مختلف و بسيار شديد در اين فضاي بيكران در حركتند برخورد يكي از ذرات كوچك آنها با بدن انسان ممكن است به مراتب مؤثّرتر و خطرناك تر از گلوله هاي مسلسل باشد چه اينكه مي دانيم هر قدر سرعت يك جسم بيشتر گردد نفوذ و تأثير آن زيادتر خواهد بود و به همين جهات قدرت تأثير انواع گلوله ها را با سرعت سير آنها اندازه گيري مي كنند نه با جنس و شكل آنها.
راه مبارزه با اين اجسام نيز ساختمان مخصوص ناوفضاپيما و لباسهاي مخصوص فضاپيمايي است كه در موارد عادّي مي تواند در برابر اين اجسام مقاومت كند.
ج)بالاخره مانع ديگري كه در اين راه وجود دارد مسأله «بيوزين» است. مي دانيم كه نيروي جاذبه با مجذور فاصله نسبت معكوس دارد يعني اگر فاصله ي جسمي از، مركز زمين دو برابر گردد، وزن آن به يك چهارم تقليل مي كند زيرا وزن چيزي جز تأثير نيروي جاذبه بر بدن انسان يا ساير اجسام نيست و به اين ترتيب به جايي مي رسيم كه وزن بدن انسان به چند كيلومتر، و كم كم به چند گرم و سپس به صفر مي رسد و مسافر فضايي كاملا احساس بيوزني مي كند حتّي به اندازه ي يك پر كاه احساس وزن نمي نمايد به

ـ10ـ
علاوه خود سرعت نيز يكي از عوامل بيوزني است.
عوارض و ناراحتي هاي حاصل از بيوزني گرچه خطرناك نيست ولي تحمّل آن براي افراد عادّي، مشكل و طاقت فرسا مي باشد. فضانوردان براي تحمّل آثار بيوزني ناچارند پيش از دست زدن به سفر فضايي تمرينهاي مشكل و مختلفي انجام دهند و ورزيده شوند.
اينها موانع گوناگوني است كه بر سر راه مسافران فضا وجود دارد ولي همانطور كه گفته شد، چنان نيست كه وجود اين موانع مسأله ي سفر فضايي را به صورت محال و لاينحل درآورد بلكه مي توان، با وسايل لازم بر آنها پيروز شد، نمونه اي از اين وسايل را امروز بشر در اختيار دارد ولي بديهي است نبايد وسيله را منحصر به اينها دانست و كاملا ممكن است طرق و وسايل ديگري نيز براي درهم شكستن اين موانع وجود داشته باشد.
اين در مورد سفر فضايي بشر امروز، امّا در مورد معراج پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) يادآور مي شود كه: ما مي دانيم پيامبر ما با نيروي يك بشر عادّي اين راه را نپيمود بلكه با نيروي عظيمي كه از جهان ماوراء طبيعت در اختيار داشت و با وسيله ي كاملا مجهزي اين راه را طي كرد و در اين قسمت هيچ، مشكل لاينحلي به چشم نمي خورد.
آيا هيچ فرد خداپرستي كه ايمان به قدرت لايزال و بي پايان خداوند دارد(البته روي سخن در اين بحث با خداپرستان است) مي تواند انكار كند كه براي خداوند هيچ مانعي ندارد و وسيله ي مرموزي كه از فكر محدود ما بيرون است در اختيار پيامبرش بگذارد تا بتواند در آسمانها سير كند و عجايب و شگفتيهاي جهان بالا را ببيند؟

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ11ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.